Metro D: Odpověď pražské radní Petry Kolínské

Vydáno 18. 06. 2018

Na konci dubna 2018 vydala TI varování k připravované spolupráci s developerskou společností Penta nad projektem linky D pražského metra. Toto varování bylo směřováno především zastupitelům hl. m. Prahy, ale také veřejnosti, která by měla být informována o mnohamiliardovém projektu, který se domlouvá za poměrně zavřenými dveřmi. Po druhé urgenci na naše otázky zaslal odpověď pražský radní pro dopravu Petr Dolínek, v červnu TI obdržela odpověď také od pražské radní pro územní rozvoj a územní plán Petry Kolínské.

Pražské metro, ilustrační foto | zdroj: TI

TI na konci dubna oslovila Radu hlavního města dopisem, který mimo jiné akcentoval rizika majetkového podílu města (49 %), vkladů financí do společného podniku, formátu navrhovaného joint venture a kontrolních mechanismů města.

Odpovědi uvedené v reakci Petra Dolínka reagují na dotazy TI pouze povrchně. Pochybnosti o některých částech společného podniku tedy zůstávají.

TI se následně vydala na workshop, který DPP připravil pro vybrané novináře.

 


Vteřiny TI: David Ondráčka – Workshop DPP k metru D | zdroj: TI

Petra Kolínská ve své odpovědi shrnuje, že „Současná podoba návrhu na založení Společného podniku moji podporu nemá.“

Z konkrétních odpovědí můžeme například zdůraznit:

Proč byla jako základní hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek založena pouze na zohlednění podmínek poskytnutého úvěru (tj. výše úrokové sazby a frekvence výplaty úroků)? Jak tato kritéria odrážejí dlouhodobou výhodnost pro HMP, zejména výstavbou dotčená území, a DPP z hlediska kvalitativních, environmentálních či sociálních aspektů realizovaného projektu?

Odpovědnost za proces výběru konkrétního soukromého partnera, a tedy i nastavení hodnotících kritérií, je plně v kompetenci vedení DPP. Zastupitelstvo ani Rada hlavního města jako valná hromada DPP nemají pravomoc do tohoto zasahovat. Jako členka RHMP a také členka dozorčí rady mám za to, že kritéria sice umožnila výběr soukromého partnera transparentním způsobem, avšak zdaleka nezohlednila všechny cíle, které jsou uvedeny v usnesení RHMP číslo 1694 ze dne 18. 7. 2017.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.