Litoměřičtí rozhodnou o osudu městské nemocnice. Tento pátek je čeká místní referendum

Vydáno 06. 11. 2019

V pátek 8. listopadu 2019 proběhne v Litoměřicích místní referendum, kde budou moci místní občané hlasovat o budoucnosti zatím stále ještě městské nemocnice, kterou chce místní radnice prodat soukromému subjektu.

Nemocnice Litoměřice | zdroj: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Jaká tedy bude v místním referendum položena otázka?

„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

Pakliže má být referendum platné, musí se ho zúčastnit 35 % oprávněných osob, tj. plnoletých voličů v obci. Rozhodnutí „ano“ či „ne“ přijaté v referendu bude pro orgány města závazné, pokud bude hlasovat nadpoloviční většina oprávněných osob. Zároveň tato většina musí představovat alespoň 25 % voličů v obci.

„V místním referendu není důležité pouze to, zda většina hlasujících s otázkou souhlasí. Zásadní bude také účast, protože jen platné a závazné referendum zajistí, že orgány města budou povinny rozhodovat o osudu litoměřické nemocnice podle vůle občanů,” říká Jan Dupák, právník TI.

Nemocnici se daří, tak ji pojďme prodat

Transparency International (TI) dlouhodobě tuto kauzu sleduje. Už v srpnu tohoto roku jsme upozornili na řadu nesrovnalostí týkajících se záměru na prodej nemocnice.

Kroky, které vedení města v čele se starostou a senátorem Ladislavem Chlupáčem a místostarostou a poslancem Karlem Krejzou (oba ODS) činí jen několik měsíců po komunálních volbách, jsou v příkrém rozporu s předvolební rétorikou. Současně chybí to hlavní – relevantní důvod pro převod nemocnice do soukromých rukou. Podle výročních zpráv je nemocnice v dobrém ekonomickém stavu.

Zdravotnické služby ve městě Litoměřice jsou poskytovány obchodní společností Nemocnice Litoměřice, a.s., jejímž stoprocentním akcionářem je město Litoměřice. Předsedou představenstva společnosti je člen rady města za ODS.

„Transparency International v celém případu litoměřické nemocnice spatřuje několik problematických rovin. Kromě předvolebního příslibu vedení města občanům Litoměřic neprodávat nemocnici, přes absenci adekvátního důvodu pro privatizaci nemocnice, až po neopodstatněnost argumentu v podobě budoucí personální krize. Tyto skutečnosti v TI vzbuzují obavu z důvodnosti prodeje nemocnice, či dokonce otázky co, resp. kdo, stojí za záměrem nemocnici prodat,” vysvětluje Pavel Jiříček, právník TI.

Touto kauzou se TI zabývá v rámci projektu City Capture 2.0, který sleduje privatizaci veřejného zájmu na úrovni regionů a municipalit.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.