Korupční kauzy na Ministerstvu obrany – Tajná mise: Korupce

Studie korupčních kauz spojených s Ministerstvem obrany (MO) má ambici tvořit co nejobjektivnější obraz stavu obrané politiky v ČR. Ten se vyznačuje zvýšenou medializací jednotlivých kauz. Jsou to často právě média, na rozdíl od kontrolních složek státu, která na nekalou činnost poukazují. Vyšetřování jednotlivých kauz probíhá léta a zatím pouze jedna z kauz obsažených v této studii skončila uvalením trestu. Nicméně ať již k pravomocnému odsouzení v jednotlivých kauzách dojde či nedojde, jejich analýza je důležitá z hlediska prevence a systémových řešení.