Kauza Dozimetr se nesmí opakovat. Experti přináší 3 opatření, které zabrání šíbrům rozkrádat veřejné peníze

Vydáno 05. 09. 2022

Protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Transparency International (TI) a Oživení si posvítily na systémová selhání, která umožnila machinace v pražském dopravním podniku. Protikorupční experti navrhují budoucím starostům a primátorům velkých měst tři konkrétní opatření, která mohou zabránit opakování obdobných kauz. Obrací se také na vládu, aby urychlila přijetí potřebných zákonů.

Bývalý náměstek primátora Prahy, Petr Hlubuček (STAN) | fotografie: Petr Hloušek, zdroj: Právo

Rekonstrukce státu, TI a Oživení zanalyzovali slabá místa protikorupčních pravidel a zákonů a navrhli změny, které mají zabránit rozkrádání veřejných peněz v budoucnu. Vyzvali kandidáty na primátory a starosty větších měst, aby pomohli přijmout tato opatření ve svých obcích a městech.

Jde o změny v oblasti zadávání veřejných zakázek městských firem, lepší ochranu oznamovatelů korupce a opatření pro lepší správu městských firem. Konkrétně jde o transparentní výběrová řízení do vedení firem, formulaci vlastnické politiky města a změnu stanov městských firem pro definici veřejných zájmů, které mají naplňovat.

1) Přísnější pravidla pro sektorové veřejné zakázky

Vytáhnout peníze z Dopravního podniku Praha (DPP) umožnila laxní pravidla pro zadávání sektorových veřejných zakázek. Ta platí v některých městských firmách působících v odvětvích jako je hromadná doprava, vodárenství, energetika a další. Zákon bez zvláštního důvodu stanovuje dvojí metr pro nakládání s veřejnými penězi.

Většina zadavatelů musí dodržovat přísná pravidla od limitu 2 milionů na dodávky a služby a 6 milionů na stavební práce. DPP a další městské firmy z vybraných odvětví nemusí dodržovat žádná jasná pravidla až do zakázek v hodnotě 11 milionů na dodávky a služby a 140 milionů na stavební práce.

Vzniká tak velký prostor pro manipulace zakázek, korupci a klientelismus. Existují také městské firmy mimo stanovená speciální odvětví, které sice hospodaří s veřejnými penězi, ale nenakupují podle zákona vůbec, ačkoliv by měly.

Podrobná analýza s doporučením legislativních změn je dostupná zde:

Analýza mezer v oblasti zadávání veřejných zakázek
Principy pro zadávání mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

2) Ochrana oznamovatelů korupce

Na počátku kauzy Dozimetr byli právě whistlebloweři, neboli oznamovatelé. Díky nim dostala policie první informace o organizované zločinecké skupině a začala vyšetřovat. Odhalit korupci bez oznamovatelů je velmi náročné, mnohdy nemožné.

Celá kauza ale nemusela zajít tak daleko, kdyby svá podezření mohli bezpečně oznámit zaměstnanci DPP, kteří mohli něco tušit jako první. Je potřeba vytvořit bezpečné prostředí, jasnou cestu, jak může kdokoliv zevnitř městské firmy korupci nebo jiný trestný čin nahlásit.

Podrobněji o doporučení k ochraně oznamovatelů pro obce zde:

Doporučení obcím k ochraně oznamovatelů korupce

3) Opatření pro lepší správu městských firem

Politici vybírají lidi do vedoucích pozic městských firem spíše podle stranického klíče nebo známosti. Systém nominací do řídících funkcí umožňuje ovládnutí městské firmy například za účelem manipulace veřejných zakázek.

Vedení městských firem navíc obvykle nemá jasně stanovené cíle formulované ve strategii vlastnické politiky. Kontrolní orgány městských firem jsou často slabé a fungují spíše formalisticky. Nedokážou tak efektivně kontrolovat hospodaření či odhalit korupci.

Podrobné doporučení obcím je dostupné zde:

Paleta opatření pro kontrolu hospodaření městských firem

Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře TI, komentuje kauzu Hlubuček pro pořad 168 hodin | zdroj: Česká televize

O tom, jak vidíme v TI kauzu Dozimetr se dočtete také v naší novince.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.