Jak bojují proti korupci v Bosně a Hercegovině

Vydáno 11. 09. 2014

Ve dnech 7.-12. září 2014 navštívila Českou republiku v rámci projektu Podpora orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce, který finančně podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky delegace Bosny a Hercegoviny.

Prahu navštívili zástupci Vrchního státního zastupitelství Republiky Srbska (jedna z autonomních entit), Úřadu pro prevenci korupce a koordinaci boje proti korupci, Úřadu pro spotřební daň a partnerské organizace Transparency International Bosna a Hercegovina.

Delegace měla možnost jednat se zástupci Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního ředitelství cel, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva spravedlnosti, Vrchního státního zastupitelství v Praze, Městského soudu v Praze, Specializovaného finančního ředitelství a Odboru legislativy a státu Úřadu vlády České republiky. Všude se setkali s velmi pozitivním přijetím. Snad největší zájem vyvolaly diskuse k problematice daňových úniků, veřejných zakázek a střetu zájmů. Živá debata se rozproudila v otázkách postavení soudců a státních zástupců, protože státní zástupci jsou v Bosně a Hercegovině vyjmuti z moci výkonné a jejich mandát je totožný s mandátem soudců. Na druhou stranu mají větší pravomoci vůči policii, řídí vyšetřování již od prvních kroků prošetřování. Administrativní uspořádání Bosny a Hercegoviny však vede ke značné roztříštěnosti práce orgánů činných v trestním řízení, a proto se členové delegace živě zajímali o příklady praktické spolupráce těchto orgánů v České republice a její výsledky.

Studijní pobyt hodnotili všichni jeho účastníci velmi pozitivně a navrhli proto i pokračování spolupráce v dalších letech. Získané informace se stanou součástí výstupů projektu, kterým je dokument nejlepší praxe, který bude představen na semináři pro odbornou veřejnost na podzim tohoto roku.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem představitelům institucí, které jsme měli možnost s bosenskými kolegy navštívit, za jejich vysokou profesionalitu a vstřícnost.

Transition


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.