Co čekat od Národní sportovní agentury po odchodu Filipa Neussera?

Vydáno 16. 11. 2022

Ve středu 30. listopadu skončí na pozici předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser, a to po vzájemné dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS). Jedním z důvodů je chystaná novela zákona týkající se právě NSA. Proč Neusser odchází? Kdo by měl být jeho nástupcem? Jaká je role dohledové agentury a jaký je její rozpočet? A co přinese zmíněna novelizace?

Dosluhující předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser | zdroj: NSA

Filip Neusser se ve funkci šéfa NSA po odchodu jeho předchůdce Milana Hniličky (ANO) udržel rok a půl. Hnilička rezignoval v květnu 2021 z důvodů „vysokého pracovního vytížení a tlaku“. Ten zapříčinil audit Ministerstva financí, který pro agenturu nedopadl lichotivě, jak už informoval v únoru loňského roku zpravodajský server Seznam Zprávy.

Současnou hlavu agentury pak jmenoval tehdejší předseda vlády Andrej Babiš (ANO), ke kterému má vybudovanou vazbu. Tím se tehdy Neusser vzdal ambice dostat se do vedení Českého olympijského výboru (ČOV), kde má dlouhodobě napjatý vztah s jeho šéfem Jiřím Kejvalem.

Kdo převezme vedení NSA s rozpočtem 6,9 miliard?

Hlavní příčinou nynějšího odchodu Filipa Neussera, kromě již zmíněného spojení s lídrem opozice Andrejem Babišem, je připravovaná novela zákona o Národní sportovní agentuře. Dle nového znění by měl v čele NSA usednout držitel minimálně druhého stupně vysokoškolského vzdělání, ačkoliv i zde se v rámci pozměňovacích návrhů stále vede debata. Současný šéf agentury ale magisterským vzdělaním nedisponuje.

Vláda pro rok 2023 také navýšila roční rozpočet NSA o dvě miliardy korun na celkových 6,9 miliardy. Proto je nyní klíčovou otázkou, kdo bude jejím novým předsedou. Z pohledu naší nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) by mělo být nastaveno transparentní výběrové řízení, které zajistí, že bude vybrán nezávislý profesionál znalý sportovního prostředí a problematiky související s dotačními procesy a dohledem nad nimi.

„Nová hlava NSA musí být schopna odolávat politickým a lobbisticko-podnikatelským tlakům napříč celým spektrem i sportovním prostředím. Očekávejme tvrdé zákulisní souboje o to, koho premiér Petr Fiala jmenuje do čela agentury,“ vysvětluje David Kotora, vedoucí komunikace TI.

„Tlak bude vyvíjen zejména ze strany dlouholetých ‚bafuňářů‘ vedoucích sportovní svazy a asociace v Česku. Jejich cílem bude dosadit loajálního koníka, kterého si pak snadno osedlají,“ varuje.

NSA jakožto dohledová státní instituce musí být garantem transparentního přerozdělování veřejných financí s kvalitním compliance a kontrolou celého procesu. Bez silného a kvalitního vedení hrozí, že se budou opakovat další sportovní korupční kauzy, kterých v ČR můžeme sledovat celou řadu.

Co přinese novelizace zákona o NSA?

Novelu zákona o Národní sportovní agentuře představili letos v červenci zástupci vládních stran STAN, ODS a Pirátů jakožto poslanecký návrh. Vláda Petra Fialy k novelizaci zaujala neutrální stanovisko, ačkoliv měla k jejímu znění řadu zejména legislativně-technických a koncepčních výhrad. Některé z nich reflektoval garanční výbor zákona ve svých pozměňovacích návrzích, které budou předmětem třetího čtení.

Poslanecká sněmovna | zdroj: TI

„Samotná novela přináší celou řadu dílčích změn v organizaci sportu a příslušných správních orgánů. Zásadní jsou pak změny v organizaci samotné NSA, kdy se velkých změn dočká především její vedení,“ vysvětluje Kryštof Doležal z právní poradny TI.

Pokud projde Poslaneckou sněmovnou jedna z navrhovaných variant, bude nově zřízen kolegiální orgán o třech členech, jemuž bude svěřeno rozhodování, které bylo dosud v rukou předsedy a místopředsedů.

Tento kolegiální orgán by navíc mohl být i formálním vedením agentury, kterým byl dosud předseda. Funkční období členů rady má být omezeno na pět let, s možností jednoho opakování. Z personálního hlediska je obsazování rady svěřeno vládě na základě návrhu premiéra, přičemž vládní kabinet rozhoduje i o odvolání jejích členů, které však bude muset odůvodnit.

Nově má být zřízena i desetičlenná dozorčí komise, kontrolující v mezích zákona činnost NSA. Polovina členů této komise má být volena Senátem a polovina Sněmovnou.

„Co lze z hlediska požadavků na transparentnost považovat za krok správným směrem, je nově zavedená povinnost zřizované rady vést zápis ze svého jednání, z kterého bude zřejmé hlasování jednotlivých členů. Toto navrhované pravidlo zřejmě reaguje na dosavadní nejasnosti ohledně činnosti NSA, jakkoliv je z hlediska organizace činnosti státní správy značně neobvyklé,“ komentuje chystanou novelu Kryštof Doležal.

Povede se o finální podobu novely politický souboj?

Novela je v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně před třetím čtením, které může proběhnout v nejbližší době. Z dosavadního legislativního procesu je však zjevné, že o její finální podobu může být ještě sveden politický souboj, a to zejména s ohledem na dosavadní pozměňovací návrhy.

Logo Národní sportovní agentury | zdroj: NSA

Zatím není například zřejmé, jaké nejvyšší dosažené vzdělání bude vyžadováno po předsedovi NSA. Samotná novela totiž nově počítá s přinejmenším magisterským vzděláním, pozměňovací návrhy předložené poslanci z hnutí ANO však tento požadavek zmírňují na vzdělání bakalářské, či dokonce na vzdělání střední s maturitní zkouškou.

Novela obsahuje i celou řadu dílčích změn ohledně pravomocí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), povinností obcí i rozhodování a pravomocí NSA. Vzhledem k její vnitřní složitosti je však obtížné se v legislativním procesu zorientovat, a to právě i s ohledem na množství, často protichůdných pozměňovacích návrhů.

Ve vztahu k transparentnosti záměru navrhovaných změn nepomáhá ani to, že se jedná o poslaneckou novelu zákona, která se ale týká jednoho z Ústředních správních úřadů, rozdělujícího nemalé finanční prostředky v problematické oblasti sportu. Komunikaci navenek ohledně této novely lze tedy jen stěží označit za optimální.

Můžeme tedy shrnout, že ohledně organizace a financování sportu mohou v dohledné době nastat podstatné změny, a to jak k lepšímu, tak i k horšímu. Co z toho ve výsledku bude, už ale záleží na našich zvolených zástupcích.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.