Znepokojující zásahy z MPSV na Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Vydáno 16. 12. 2014

V průběhu měsíce listopadu se na TI obrátil Ing. Střítecký, náměstek pro zaměstnanost pověřené generální ředitelky Úřadu práce PhDr. Kateřiny Sadílkové, MBA.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Logo

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí | zdroj: MPSV

Ing. Střítecký obdržel dne 5. listopadu 2014 od Ing. Marka, náměstka pro zaměstnanost ministryně práce a sociálních věcí, výzvu, jejímž obsahem byla gentlemanská dohoda o odstoupení z funkce na vlastní žádost s finančním vyrovnáním trojnásobku jeho platu, včetně ročních odměn. Tato výzva byla vyvrcholením dlouhodobého porušování subordinace, nestrannosti a profesionality, jakožto základních aspektů zakotvených v Etickém kodexu zaměstnanců MPSV. Podobné zásahy ze strany MPSV vůči podřízené instituci jsou absolutně nepřípustné a nelze je v žádném případě jakkoli tolerovat.

Poté, co bylo generální ředitelství úřadu práce relativně stabilizováno, se kroky poslední doby jeví, jako snaha o jeho opětovnou destrukci. Obdobné kroky skutečně nemohly být lépe načasovány, neboť je těsně před začátkem nového programovacího období Strukturálních fondů Evropské unie, nehledě na skutečnost, že současný stav informačního systému MPSV je provizorní a získání nového je předmětem počátečních fází zadávacího řízení. MPSV by v tomto ohledu jistě ocenilo odborného partnera, který by znal požadavky na jednotlivé aplikace nutné pro kvalitní fungování úřadů práce, to by však Ing. Marek neměl vydávat pokyn ke zrušení odboru informačních technologií a odvolávat jeho ředitele.

Tyto informace samy o sobě generují určitá podezření, vzpomeneme-li si na nedávná obvinění, která padla v souvislosti s informačními systémy na MPSV, jsou přímo alarmující a měla by jim být věnována patřičná pozornost. O tu žádal Ing. Střítecký předsedu vlády Sobotku ještě předtím než se obrátil na TI, ten však na jeho dopis nikterak nereagoval. Rozhodli jsme se proto obrátit se na předsedu vlády ještě jednou v otevřeném dopise s důraznou žádostí o prověření celé věci a věříme, že přátelské sousedské vztahy, jimiž se Ing. Marek ve vztahu k předsedovi vlády zaštiťuje, tomu nebudou stát v cestě.


Štítky: Profesionální státní správa , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.