Zastrašit a zaniknout

Publikováno: 21. února 2017

Upozorníte na nehospodárnou smlouvu vašeho města a rázem se můžete ocitnout před soudem. To není fiktivní příběh, ale reálná situace, která hrozila Petru Sobotkovi z Trutnova. Ten odhalil nestandardní postupy při poskytování finanční podpory z městského rozpočtu vybranému developerovi.

Mikolaskova-ct-trutnov

Martina Mikolášková v České televizi | zdroj: Česká televize

Kauzu společnosti New Dilac, a.s., popsal Petr Sobotka detailně ve videu, které uveřejnil na internetu. Avšak krátce před Vánoci ho zastihla předžalobní výzva, ve které se po něm developer domáhal odškodnění 500 tis. Kč a omluvy za uveřejněné informace. Petr Sobotka například tvrdil, že se developer pokusil získat neoprávněně dotaci na 200 metrů silnice. Developer se však bránil, že šlo jen o 191 metrů.

Tehdy se Petr Sobotka obrátil na Právní poradnu TI, aby s námi konzultoval další postup a oprávněnost požadavků developera.

Petr Sobotka se nenechal zastrašit a s podporou svého advokáta a naší Právní poradny developerovi sdělil, že si za svými tvrzeními stojí. Reakce developera byla překvapivá. Ke konci roku 2016 společnost New Dilac, a.s. zanikla. Právní nástupce již nyní není oprávněn Petra Sobotku žalovat. Lze tak usuzovat, že předžalobní výzvu využil developer pravděpodobně jen jako prostředek zastrašování.

O tom, jak nestandardní postup trutnovská radnice volila, svědčí i zájem novinářů České televize, kteří k této kauze natočili reportáž.

 

 

Tým Právní poradny TI je i nadále připraven podpořit Petra Sobotku a pomáhat mu nejen při dalším rozkrývání nekalých praktik, na kterých tratí veřejné rozpočty, ale také mu případně pomoci bránit se všem odvetným krokům.

Setkali jste se i Vy s korupcí, nehospodárností nebo nesprávným úředním postupem v obci, ve které žijete, anebo při komunikaci s jiným úřadem? Pokusili jste se těmto nekalým praktikám čelit a hrozí Vám odvetná opatření?

Obraťte se i Vy na Právní poradnu TI.

Právní poradna promo

V průběhu ledna 2017 se obrátilo na Právní poradnu TI více než 60 nových klientů. „Všem dokážeme bezplatně poskytnout aspoň základní radu, zvážit rizika, která jim hrozí, a navrhnout další postup či je případně odkázat na kompetentní orgány,“ uvádí Martina Mikolášková, vedoucí Právní poradny.

 

Pro stovky lidí, kteří se na nás ročně obrací, byla korupce také jen termínem z titulků novin. Já a moji kolegové jsme tu, abychom bezplatně poradili lidem, kterým korupce vstoupila do života.

Související publikace