Zasíláme otevřený dopis Lubomíru Metnarovi týkající se zakázky na pásová vozidla za 52 miliard korun

Vydáno 10. 05. 2019

V posledních týdnech v médiích stále více rezonuje aktuální vývoj v oblasti jednoho z největších nákupů zbrojní techniky v historii České republiky – vyzbrojení Armády ČR (AČR) novými pásovými bojovými vozidly pěchoty (PBVP).

Aktuální technika Armády ČR, BVP – 2  | zdroj: Hospodářské noviny

Ve čtvrtek 2. května 2019 byla ukončena lhůta pro podání nabídek do výše zmíněné zakázky na dodání PBVP pro Armádu ČR. Nyní tak víme, kdo se bude výběrového řízení účastnit. Veřejným prostorem jsou však slyšet sílící obavy o nastavení a úspěch celé veřejné zakázky, objemem největší v historii armády.

Odborná veřejnost diskutuje o technických parametrech a úspěších či neúspěších existujících řešení (nejvíce rezonuje, zda je potřeba mít opravdu posádkovou věž či nikoliv), nicméně problémy jsou viditelné i v současných krocích výběru dodavatele.

Ačkoliv už byla potenciálním uchazečům zpřístupněna zadávací dokumentace, ještě stále se nepodařilo zajistit dodavatele služeb právní podpory, která by měla pomáhat s organizací předmětné zakázky v celém jejím průběhu a např. i s návrhem smlouvy, který by měl být součástí zmíněné zadávací dokumentace.

Byli osloveni i výrobci, u kterých není jasné, jestli jsou schopni dostát stanoveným požadavkům Armády ČR. V současné situaci tak není jasné, jestli někteří uchazeči nejsou osloveni tzv. „jen do počtu“ a jestli tak není zakázka „šitá na míru“ konkrétnímu dodavateli. Další otázkou je pak zamýšlená role společnosti VOP CZ, s.p., která má být hlavním partnerem pro vybraného dodavatele v ČR.

Kvůli výše popsaným nejasnostem tak není jasné, zda je možné dodržet optimistický časový plán realizace zakázky. Existují tu však ještě větší rizika, která mohou v určitém případě přerůst do výrazných ztrát pro veřejné rozpočty.

Odborná, ani laická veřejnost nemá v této věci dostatek informací. Transparency International (TI) dlouhodobě sleduje problematiku efektivního nakládání s veřejnými rozpočty v rámci veřejných zakázek obecně a zaměřuje se blíže také na několik sektorů veřejného zadávání, mezi které patří i obrana a bezpečnost.

Proto zasíláme ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi otevřený dopis s konkrétními otázkami, jejichž zodpovězení považujeme za zásadní. Je zde oprávněný zájem na účelném a efektivním využití až 52 miliard korun z odvedených daní a odpovědností zadavatele je u takto strategické zakázky ošetřit veškerá možná rizika a zabránit případným chybám.

Konkrétní otázky TI kolem tohoto tendru:

Parametry tendru/využitelnost

 • Jakým způsobem byly nastaveny parametry pro oslovení potenciálních uchazečů, respektive neoslovení dalších možných uchazečů?
 • Z jakého důvodu poptává Ministerstvo obrany ČR/Armáda ČR právě tento počet PBVP a existuje k tomuto počtu analýza či jiný podklad?
 • Má Armáda ČR analýzu využitelnosti daného počtu PBVP? Je zadávací dokumentace plně v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu?
 • Můžete specifikovat, v čem splňují požadavky zadavatele koncepční uchopení modernizace výzbroje Armády ČR?
 • Má Ministerstvo obrany ČR odhad, jaký vliv bude tato zakázka mít na dvouprocentní závazek rozpočtu na obranu vůči Severoatlantické alianci?

Role VOP CZ

 • Na základě jaké koncepce/jakých důvodů má v realizaci této zakázky hrát prominentní roli státní podnik VOP CZ?
 • Proč realizaci subdodávek v ČR nebude zařizovat vybraný dodavatel napřímo?
 • Existuje ekonomická analýza posuzující dopad zvoleného postupu realizace subdodávek?
 • Jaká (jak vysoká) bude případná provize pro státník podnik VOP CZ při sjednávání subdodávek? Existuje analýza kapacit VOP CZ tuto zakázku realizovat?

Informace/průběh tendru

 • Jak přesně je nastaven časový harmonogram celé zakázky vzhledem ke stavu příprav a postupu? Kdy reálně očekává Ministerstvo obrany ČR podpis smlouvy s vítězem tendru?
 • Jakým způsobem bude veřejnost informována o přípravě a průběhu zakázky (v souladu s dobrou praxí otevřenosti zadavatele i dodavatelů v průběhu veřejných zakázek)?

Právní služby

 • Z jakého důvodu je již potřetí soutěžen dodavatel právních služeb? Proč se výběr dosud nepodařil?
 • Jakým způsobem byla nastavena kritéria pro výběr těchto právních služeb?

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.