Zákon o vnitřním řízení a kontrole

Publikováno: 2. června 2015

Nevládní organizace Transparency International Česká republika, Oživení a Centrum aplikované ekonomie (zIndex) poslali ministru financí Andreji Babišovi otevřený dopis k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole.

MF ČR - Budova

Budova Ministerstva financí České republiky | zdroj: TI

V dopise organizace shrnují hlavní principy, ze kterých by návrh neměl slevit:

  • Posílení adresné odpovědnosti za schvalování výdajů
  • Posílení nezávislosti interního auditu
  • Ex ante a ex post hodnocení velkých veřejných projektů
  • Přenesení odpovědnosti za vymožení nesprávně použitých prostředků na poskytovatele dotace
  • Zjednodušení kontrolního prostředí eliminací duplicitních kontrol ze strany poskytovatelů a finančního úřadu
  • Zavedení institutu střetu zájmu u poskytovaných prostředků z veřejných prostředků
  • Zavedení výborů pro audit jako pojistky kvality, objektivity a nezávislosti výsledků auditů

Cele znění dopisu můžete zobrazit na našich webových stránkách zde.

Vyzýváme Vás proto k urychlenému dopracování a předložení tohoto zákona, kterému při zachování zmíněných principů vyjadřujeme podporu.