Zajímá obce názor občanů vyjádřený místními referendy?

Vydáno 20. 11. 2015

Jak uspořádat úspěšné místní referendum Transparency International radila 9. listopadu aktivním občanům v Pardubicích. Workshop se uskutečnil v rámci projektu Rok místních referend, jehož náplní a současně přípravou na workshop byla podrobná analýza všech uskutečněných referend z roku 2014.

  • Pardubický workshop: Jak uspořádat úspěšné místní referendum? | zdroj: TI

Pardubický workshop: Jak uspořádat úspěšné místní referendum? | zdroj: TI

Z analýzy vyplynula mimo jiné pozoruhodná aktivita obcí, které mnohdy místo vstřícné spolupráce s organizátory referenda kladly překážky a pořádání referenda dle požadavku občanů se snažily vyhnout. „Dalo by se předpokládat, že obce bude zajímat názor občanů a referendum, jako nástroj získání reprezentativního vyjádření občanů k určité kauze, ocení. Ve skutečnosti však byla leckdy vůle referendum zmařit obdivuhodná,“ konstatoval v úvodu Radim Bureš z TI.

Že i navzdory tomu četnost využívání místních referend stoupá, je zřejmé ze statistiky z rekordního roku 2014, kdy bylo uspořádáno celkem 47 referend. Poměr platných referend byl v loňském roce ale zároveň nejnižší a problémy, které pořadatelé potkávali a jak jim předcházet, bylo hlavním tématem další části workshopu.

 

Referendum natruc?

Oproti velkému množství konaných referend byla jejich průměrná účast 42% ve srovnání s uplynulými roky nejnižší. „Vedle dalších faktorů může průměrnou účast snižovat velký počet referend vyhlášených zastupitelstvy takříkajíc „natruc“, aby odvrátila či zkomplikovala konání referend ve znění navrhovaném občany. Takto pořádaná referenda pak nevzbudila dostatečný zájem občanů a skončila jako neplatná,“ popsal jeden typ obstrukcí ze stran zastupitelstev Petr Leyer z právní poradny TI. V souvislosti s dosažením dostatečné účasti a tedy i platnosti referenda upozornil kromě vhodnosti spojení referenda s volbami například i na nepříliš známou možnost účasti cizinců v referendu – jde o občany EU, kteří žijí a mají právo volit v dané obci v obecních volbách.

 

Když se obec radí „jak se vyhnout referendu v termínu voleb“ s právní kanceláří…

I tuto zkušenost popsal Jakub Krainer, hlavní organizátor referenda o hazardu ve Znojmě. S nevelkou skupinkou spoluorganizátorů čelili nejen obtížnému a pomalému sběru podpisů v zimních měsících, ale i cílenému vyhýbání se tématu referenda v místních médiích včetně radničního zpravodaje a „obsazování“ veřejné debaty o daném tématu majiteli heren a jejich zaměstnanci. Mezi hlavní doporučení ze znojemského referenda patří zajištění široké platformy podporovatelů a spojenců.  Po neplatném referendu v tom nyní Jakub Krainer pokračuje – v řadách opozičních zastupitelů ve Znojmě, vydáváním opozičního zpravodaje, spolu s desítkami dalších občanů v neziskové organizaci oživující město, a jak říká, „referendum pokračuje dál“.

 

Slide_1200x600

Rok místních referend | zdroj: TI

 

Referendum je až korekčním prostředkem, když politici odmítají slyšet hlas občanů

O tom, jak je důležité tak velký a náročný projekt jako je uspořádání referenda dvakrát zvážit, hovořil Svatopluk Bartík, který s velkým počtem referend o hazardu v loňském roce pomáhal. Zejména ve větších obcích a městech, kde je sesbírat potřebný počet podpisů pro pořádání referenda náročné a dosažení potřebné účasti 35% pro jeho platnost ještě náročnější. Další možná cesta, tedy komunikace se zastupitelstvem, medializace tématu a snaha o přesvědčení nadpoloviční většiny volených zástupců může mnohdy být efektivnější. V případě neúspěchu komunikace se zastupitelstvem a rozhodnutí o uspořádání referenda pak v souladu s předřečníkem zdůraznil potřebu širokého a různorodého týmu, vhodných komunikačních prostředků (spolupráce s médii, vlastní jednorázové noviny) a správně zvolených argumentů zdůrazňujících přínosy pro občany, aby bylo možné oslovit a k hlasování přesvědčit co nejširší skupinu obyvatel. V neposlední řadě Svatopluk Bartík nabídl své rady a zkušenosti s referendy o hazardu nejen účastníkům pardubického kurzu ale všem budoucím pořadatelům.

 

Před referendem, během něj i po něm

Účastníci workshopu v následné diskusi rozvíjeli a ptali se na strategie ke komunikaci se zastupitelstvem, cílení na klíčové hráče a medializaci témat, ale i na situaci po vyhlášení výsledku platného referenda, kdy možnosti, jak zastupitelstvo donutit konat dle rozhodnutí občanů, jsou velmi omezené. V závěru se diskuse stočila i k možným aktuálním problematickým oblastem v Pardubicích a okolí, ve kterých by šlo uvažovat o referendu.

 

  • Tyto zkušenosti a rady nebyly k dispozici pouze účastníkům pardubického workshopu, setkat se s organizátory referend a dozvědět se více můžete na posledním workshopu 11. v Ostravě.
  • Pokud referendum plánujete nebo víte o jeho přípravě, může vám pomoci facebooková platforma Pořádáme místní referendum, ve které jsou zkušení organizátoři připravení poradit a zodpovědět otázky.
  • Nejdůležitější kroky a rady k překonání možných překážek při pořádání referenda naleznete v připravované publikaci TI Kuchařka místního referenda – sledujte web projektu.
  • A v neposlední řadě na webu TI brzy zveřejníme komplexní analýzu veškerých místních referend z roku 2014 – sledujte aktuality TI.

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Referenda

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.