Veřejná debata v Olomouci: „Jak hospodaří města?“

Publikováno: 2. června 2015

Transparency International a Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolují pozvat na studentskou debatu na téma: Nakládání s veřejnými financemi.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Debata se uskuteční 2. 6. 2015, v 11:00, v prostorách Katedry politologie a evropských studií, Křížkovského 12, Olomouc.

Diskusi bude moderovat ředitel Transparency International Česká republika David Ondráčka, dále vystoupí:

Ing. Petr Měřínský (1. náměstek primátora pro ekonomiku – Přerov)

Tématy diskuse bude využití veřejných rozpočtu a hospodárnost měst.

Klikněte na náš odkaz a zobrazíte plakát k akci.

 

Donoři

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

PAKT - Protikorupční akademický klub transparentnosti

Související projekty

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Iniciativa občanů a znalost toho, jak lze kontrolovat veřejné prostředky je jedinou cestou, jak zabránit jejich zneužívání. Z této teze vychází Transparency International, která v srpnu 2014 zahájila vzdělávací projekt v rámci fondu pro …

Vice o projektu

Související novinky