Veřejná debata a diskusní snídaně na téma: „Zodpovědná a efektivní implementace rejstříku konečných vlastníků“

Publikováno: 15. listopadu 2016

Česká pobočka Transparency International je jednou z národních poboček, které se s podporou Komise EU podílí na zpracování mezinárodního projektu týkajícího se zavedení rejstříku konečných vlastníků resp. implementace 4. směrnice proti praní špinavých peněz.

Evropský dům

Evropský dům v Praze | zdroj: Evropský dům

Šíře problematiky musí nutně vyústit v odbornou debatu bez emocí a politických vlivů, proto Vás zveme na diskuzní snídaní, jejíž hlavním cílem je přivést k jednomu stolu odborníky a diskutovat o implementaci rejstříku do českého právního řádu, a to v intencích národní i mezinárodní praxe, globálních trendů v implementaci a vývoje v evropské legislativě.

Debata se bude věnovat těmto okruhům: Je nutné zavést v České republice otevřený rejstřík? Pokud ano, dá se vytvořit jeho efektivní podoba? Jaké by byly dopady zavedení rejstříku tohoto typu?

 

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Veřejná debata se koná v úterý 15. 11. 2016 od 9:00 do 12:30 v Evropském domě (Jungmannova 24 – Praha 1).

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM A PANELISTÉ

Setkání u snídaně: 9:00 – 9:30

První blok: 9:30 – 10:30

Přestávka na kávu: 10:30 – 11:00

Druhý blok: 11:00 – 12:00, 12:30

 

Moderuje: David Ondráčka, ředitel Transparency International

 

  • Adam Hexner, oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti – evidence konečných vlastníků, technické problémy, využitelnost v praxi, vize
  • Petr Barák, předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace – role povinných subjektů, problémy kterým čelí, srovnání současné a budoucí právní úpravy
  • Ondřej Vondráček, zástupce Komise EU – evropský rozměr rejstříků a odhalování konečných vlastníků, trendy do budoucna, zahraniční praxe
  • Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis – problematika při rozkrývání konečných vlastníků, praktická využitelnost evidence konečných vlastníků, názor na otevřenost
  • Kamil Kouba, AML (Anti Money Laundering) expert – problematika při rozkrývání konečných vlastníků, praktická využitelnost evidence konečných vlastníků, názor na otevřenost, praktické problémy, zahraniční srovnání (např. rejstřík v Jersey)
  • Milan Eibl, analytika a investigativa TI – rozkrývání konečných vlastníků prakticky, mezery současné/budoucí definice
  • David Ondráčka, ředitel TI – projekt Taxparency

 

REGISTRACE

Prosíme o zaslání Vaší registrace do 13. 11. 2016 na e-mail: vilimovska@transparency.cz nebo na tel: +420 224 240 895.

Pro další informace kontaktujte Sylvii Kloboučkovou na e-mail klobouckova@transparency.cz.

 

SÍŤUJEME

Facebook událost

 

PARTNER TÉTO AKCE

Evropská komise - Logo

 

Související projekty

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

V současné době je transponována evropská směrnice proti praní špinavých peněz do legislativy jednotlivých členských států včetně České republiky. Tato směrnice mj. zavádí povinnost členských států zavést evidenci skutečných vlastníků společností.

Vice o projektu