Ústavní soud dnes potvrdil, že politici nesmí ovládat média ani získávat veřejné zakázky a dotace

Vydáno 18. 02. 2020

Ústavní soud dnes potvrdil, že novela zákona o střetu zájmů z roku 2017 není v rozporu s ústavním pořádkem. Ovládání médií, získávání veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek je nadále veřejným funkcionářům zakázáno.

Ústavní soud v Brně | zdroj: TI

„Ústavní soud se vypořádal se všemi námitkami prezidenta i skupiny poslanců ANO. Neztotožnil se s námitkami neústavnosti procedury přijetí novely zákona ani s námitkami rozporu přijaté právní úpravy s ústavním pořádkem. Především se v nálezu potvrzuje, že přijatý zákon je dostatečně obecný a nemíří pouze na jednu osobu. Nelze mu tedy opodstatněně říkat ‚lex Babiš‘,“ hodnotí rozhodnutí Ústavního soudu právník TI Jan Dupák.

Dále nedochází k diskriminaci členů vlády, neboť k jejich veřejné funkci patří, že ji mají zastávat svědomitě a především nikoliv ke svému osobnímu prospěchu (například nečerpat dotace, o nichž rozhodují). Přijatá úprava střetu zájmů odpovídá tomu, co je v mnoha jiných zemích standardem, přičemž je český zákon dokonce v mnoha ohledech mírnější.

Ústavní soud naopak výslovně potvrdil, že Evropská komise je oprávněna vykládat a aplikovat národní právo při dohledu nad čerpáním evropských prostředků. Z evropského finančního nařízení rovněž vyplývá, že střet zájmů má být vnímán objektivně a komplexně, tedy nejen při samotném rozhodování, ale také jako možnost uplatnění vlivu při auditu, kontrole a dalších souvisejících postupech. Tento princip se podle Ústavního soudu nutně promítne i při posuzování českými orgány.

Jak shrnul během odůvodnění rozhodnutí soudce zpravodaj Jan Filip: „Volební soutěž není bojem o získání zdrojů státu, ale je politickou soutěží o získání důvěry voličů a mandátu pro provádění určité politiky během volebního období. Stát není podnikem a výkon veřejné funkce není podnikáním.“


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.