ÚOHS v prvním stupni zakázal plnění smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a společností Deloitte

Vydáno 11. 01. 2016

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve své tiskové zprávě oznámil, že uložil zákaz plnění smlouvy na Služby technicko-organizačního poradce ESVZ, kterou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění uzavřelo Ministerstvo dopravy ČR a společnost Deloitte.

Mýtna brána

Mýtná brána | zdroj: Wikipedia

Toto své rozhodnutí Úřad odůvodnil tak, že nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, tj. aby zadavatel svým jednáním krajně naléhavý případ nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat. Dále Úřad Ministerstvu dopravy ČR za výše uvedené pochybení uložil pokutu ve výši 250 tisíc Kč.

Na možné nedodržení zákonných podmínek pro realizaci jednacího řízení bez uveřejnění upozorňovala TI již ve svém stanovisku z 10. listopadu 2015 (více naleznete zde).

Je třeba dodat, že rozhodnutí Úřadu není v tuto chvíli pravomocné, neboť ještě neuplynula lhůta pro podání rozkladu. TI bude proto i nadále vývoj kauzy sledovat.


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.