Stanovisko TI k problematice mýtných systémů

Vydáno 15. 10. 2015

V rámci svých aktivit TI monitoruje také aktuální dění v rámci zadávání veřejných zakázek. V uplynulých dnech média krátce informovala o krocích ministra dopravy směrem k zadání veřejné zakázky na projektového manažera pro mýtné brány v režimu jednacího řízení bez uveřejnění za 52 milionů korun firmě Deloitte.

Mýtna brána

Mýtná brána | zdroj: Wikipedia

Aktualizováno 10. listopadu 2015

Způsob výběru budoucího provozovatele mýtného systému v ČR je předmětem dlouhé politické a odborné debaty, prolíná se agendami již několika ministrů dopravy a rozhodnutí má vážné ekonomické dopady. Politické deklarace jsou v této věci mnohdy přehodnoceny a stanoviska měněna. Přestože se konec současného kontraktu nezadržitelně blíží a ministerstvo se dostává do časové tísně, je celá aktivita prozatím lemována především neúspěšnými pokusy a (ne)zrušenými zadávacími řízeními. Ani současné dění se neobešlo bez několika nejasných kroků, které zaslouží vysvětlení. Proto TI vítá aktivitu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se rozhodl prověřit okolnosti zadání této veřejné zakázky.

V rámci vlastního zkoumání došla TI k níže uvedeným skutečnostem, které vzbuzují pochybnosti nad současným směřováním věci a zaslouží si podrobné vysvětlení ze strany Ministerstva dopravy.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění komunikací v ČR po roce 2016“ bylo zahájeno dne 6. 6. 2014, přičemž oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) uveřejněno 9. 6. 2014. Dle mediálních informací mělo být toto zadávací řízení nastoupivším ministrem Ťokem na post ministra zrušeno, avšak na profilu zadavatele není dosud uveřejněna písemná zpráva zadavatele, ve které by byl mimo jiné uveden i důvod zrušení zadávacího řízení. Z profilu zadavatele, potažmo z dalších zde uveřejněných dokumentů, tak není zřejmé, že bylo dané zadávací řízení zrušeno, přičemž je třeba dodat, že zadavatel není oprávněn zahájit zadávací řízení, kterému předcházelo zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením takového předchozího zadávacího řízení.

Máme za to, že výjimka týkající se povinnosti odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení do Věstníku dle § 84 odst. 7 věty druhé zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), se vztahuje pouze na případ, kdy se již jedná o zakázky zadávané na základě podepsané rámcové smlouvy. Tedy že v tomto případě zadavatel nesplnil svou povinnost a neodeslal v zákonné lhůtě oznámení o zrušení zadávacího řízení do Věstníku. Domníváme se, že předchozí zadávací řízení nebylo řádně zrušeno, a zároveň bylo zrealizováno jiné zadávací řízení, na jehož základě byl vybrán konkrétní dodavatel.

Dle informací, které jsou dostupné z médií, byl ministerstvem aktuální výběr dodavatele postupem v režimu jednacího řízení bez uveřejnění odůvodněn časovou tísní. Tato forma řízení je dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ možná v situaci, kdy „veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení“. Dle TI však nebyla naplněna ani jedna z výše uvedených zákonných podmínek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a tedy hodnota této rámcové smlouvy na projektového manažera pro mýtný systém byla stanovena dle dostupných informací na 52 milionů Kč. Nicméně předchozí veřejná zakázka s obdobným předmětem plnění byla vysoutěžena za méně než polovinu této částky. Vzhledem k tvrzení ministerstva dopravy, že náplň projektového manažera bude zkrácena o některé již hotové úkony, není jasné, proč nebyla smlouva uzavřena na částku úměrně nižší o hodnotu již hotových úkonů, a dále není zřejmé, proč je smlouva uzavřena na částku značně přesahující nabídkové ceny uchazečů předchozího zadávacího řízení.

Dále došlo dle TI k pochybení i při volbě typu smlouvy, která byla uzavřena ve výše uvedeném jednacím řízení bez uveřejnění, neboť dle § 23 odst. 9 ZVZ není možné uzavřít rámcovou smlouvu v jednacím řízení bez uveřejnění, které je realizováno na základě podmínek definovaných v § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ, tedy v krajně naléhavého případě, který zadavatel nezpůsobil, nemohl předpokládat a kdy z časových důvodů nemůže realizovat jiný druh zadávacího řízení.

Problematice mýtných systémů se TI bude věnovat i nadále, v nejbližších dnech hodláme oslovit ministerstvo dopravy s žádostí o informace týkající se nedávných kroků podniknutých v této oblasti.

 

Ke stažení:

Stanovisko TI je ke stažení zde.

Žádost o poskytnutí informace ze dne 10. 11. 2015

 

Podívejte se, jak o našem stanovisku informují média:

Blesk.cz – Transparency International kritizuje mýtnou zakázku pro Deloitte

E15.cz – Transparency: Ministerstvo dopravy nemělo dát zakázku Deloitte bez soutěže

EuroZpravy.cz – Sporná dohoda s Deloitte? Ťok poskytne Transparency podklady k zakázce

E15.cz – Transparency: Ministerstvo dopravy nemělo dát zakázku Deloitte


Štítky: Mapování korupce , Profesionální státní správa , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.