Transparentní financování sportu

Vydáno 22. 03. 2016

Korupce a integrita ve sportu se stala významným problémem na celém světě a Globální zpráva o korupci Transparency International se proto na sport letos zaměřila. Jaká jsou hlavní rizika korupce ve sportu a jak si stojí Česká republika?

  • Tisková konference: Transparentní financování sportu | zdroj: TI

Tisková konference: Transparentní financování sportu | zdroj: TI

Globální zpráva o korupci ve sportu Transparency International identifikovala hlavní okruhy korupčních rizik ve sportu – pořádání velkých soutěží, uzavřenost a netransparentnost národních i mezinárodních sportovních orgánů, sázkové podvody, nakládání s prostředky z marketingu a z transferu hráčů a veřejné prostředky ve sportu.

 

Tato rizika a četné kauzy vedou ke ztrátě důvěry ve sportovní organizace. Transparency International (TI) připravila seznam doporučení, která by tento stav nedůvěry mohla zvrátit: 

  • Rozhodování o dotacích a jejich využívání sportovními organizacemi by mělo být maximálně transparentní a kontrolované (zveřejňování rozpočtů sportovních organizací a jakou jeho část tvoří dotace, na co byly dotace použity apod.);

 

  • Demokratizace a zprůhlednění řízení sportovních organizací. Sportovní organizace by se ve svých činnostech měly inspirovat principy „good governance“ uplatňovanými ve veřejné správě.

 

  • Větší zapojení občanů do rozhodování o pořádání často velmi nákladných sportovních událostí (např. odmítnutá olympiáda občany Hamburku);

Ilustrační obrázek - Sport

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Díky zahájení stíhání vysokých představitelů FIFA, které vedlo k resignaci dlouholetého předsedy FIFA Seppa Blattera a následně i předsedy UEFA Michaela Platiniho, se korupce ve sportu dostala na přední stránky světových médií. Do českých médií se dostala korupce ve sportu do popředí zejména v souvislosti s tzv. kauzou Růžička.

I v českém prostředí se TI setkávala s řadou kauz či podezření. Na právní poradnu TI se občané obraceli s podněty, které se týkaly netransparentního rozdělování dotací a nakládání s nimi. Jako příklad mohou sloužit nejasně využitá podpora pro lyžařský klub z Litvínova či podněty na financování hokejových klubů z komunálních rozpočtů. Signifikantní je též, že se problémy většinou týkaly oddílů mládeže. „Na rozdíl od státu, kde nějaká pravidla existují, se obce a kraje rozhodují takřka libovolně a též zpětná kontrola je o dost nižší,“ říká Petr Leyer, vedoucí právní poradny TI.

Transparency International chce proto otevřít diskusi o potřebných preventivních opatřeních proti korupci ve sportu. V českém prostředí jsme identifikovali jako klíčová následující rizika: veřejné finance ve sportu, sázkové podvody a zacházení s hráči, přičemž jednotícím aspektem je kvalitní a otevřený management sportovních organizací a asociací,upozorňuje programový ředitel TI Radim Bureš.

 

YouTube kanál Transparency International Česká republika | zdroj: TI

Veřejné finance ve sportu

Český stát dotuje každoročně sport částkou téměř 4 miliardy ročně, na rok následující je přislíbeno 6 miliard. Sportovní organizace dlouhodobě požadují navýšení této částky. Její navýšení však musí jít ruku v ruce s opatřeními na větší transparentnost a cílení. Proto MŠMT v čele s ministryní Kateřinou Valachovou sází na jasná a srozumitelná pravidla stejná pro všechny, transparentnost financování, nasměrování financí na podporu sportování dětí a mládeže a samotných klubů a tělovýchovných jednot. Samotné sportovní prostředí podle Kateřiny Valachové dnes s ohledem na jistotu v plánování preferuje nastavení jasných a průhledných kritérií.

 

Prevence sázkových podvodů

Česká republika se nesetkala s velkým případem ovlivňování fotbalového sázení. Přispěla k tomu i opatření Fotbalové asociace České republiky. FAČR jako jedna z prvních asociací v Evropě uzavřela se společností Sportradar smlouvu o monitoringu profesionálních soutěží. Na základě smlouvy jsou pomocí počítačových programů analyzována a porovnávána data z utkání, v případě podezření nekalého ovlivnění (např. výrazná odchylka od statistického normálu) jsou informovány příslušné orgány. Při potírání tohoto fenoménu FAČR napřímo spolupracuje s UEFA a Policií ČR. O problematice sázkových podvodů a rizik s tím spojených pro hráče, ale i jejich okolí, provádí FAČR pravidelná preventivní školení, zaměřená zejména na mládežnické kategorie. „FAČR, stejně tak jako UEFA a FIFA, prosazuje absolutní nulovou toleranci při porušení integrity jakéhokoli utkání,“ zdůrazňuje Martin Synecký, Security a Integrity Officer FAČR.

 

Zacházení s hráči jako součást problému

Stranou pozornosti veřejnosti i médií zůstávají některé otázky právního rámce fungování sportu v ČR, jako je právní postavení hráčů či existence a role tzv. třetích stran, tedy podnikatelských subjektů, které jsou na sport napojeny.  Přitom i tyto otázky významně ovlivňují transparentnost sportovního prostředí.

 

Amatérští hráči jsou v Česku svázáni tabulkovým odstupným a jsou tak ve skutečnosti ve službách svých domovských klubů. Volný pohyb těchto hráčů, garantovaný téměř v rámci celé EU, je u nás cíleně omezován. Jsme také poslední zemí EU, kde ve fotbale funguje Švarc systém a hráči nejsou zaměstnanci klubů. Minimální výše měsíční odměny pro profesionálního hráče má od letošního léta činit jen 5 tisíc korun, což nejenže nereflektuje aktuální výši minimální mzdy, ale ani životního minima,“ shrnuje některé z problémů předsedkyně České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová.

 

Aktivity TI v oblasti sportu

V nejbližším období se TI chce zaměřit na analýzu dotací do sportu přidělovaných z veřejných prostředků – zejména z prostředků krajů a měst, které představují podstatně větší částky, než jsou prostředky ze státního rozpočtu. Zaměříme se zejména na transparentnost přidělování dotací a na vzájemnou informovanost jednotlivých poskytovatelů dotací o dotacích z jiných zdrojů. Sledovat budeme i to, zda tyto dotace jsou skutečně užívány sportovními kluby a zda se nepřelévají do na ně napojených podnikatelských organizací.

 

Pokračujeme také ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje na provozu etické linky, která bude představena na samostatné společné tiskové konferenci v příštím týdnu.

Více informací, včetně publikace Global Corruption Report 2016: Sport (v angličtině) je k dispozici na transparency.cz.

 

Ke stažení: 

Tisková zpráva

Publikace „Global Corruption Report: Sport“

 

Podívejte se, jak o tiskové konferenci informují média:

Česká televize – Potíže s financováním sportu

Sportovní listy – Je transparentní financování sportu? Jaká jsou hlavní rizika korupce ve sportu v Česku?

ČTK – TI: Rozdělování peněz na sport je problematičtější u obcí a krajů

První zprávy – Jaká jsou v Česku rizika korupce ve sportu? Je vše transparentní?

Radio Prague – Czech sports clubs and associations perform poorly away from the field


Štítky: Mapování korupce , Sport

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.