Transparency bude monitorovat evropské volby. Vedle nových kritérií požadujeme i závazek transparentnosti

Vydáno 09. 04. 2019

Transparency International Česká republika (TI ČR) zahajuje monitoring předvolební kampaně do Evropského parlamentu, v němž se zaměříme na několik jednoduchých parametrů.

Budova Evropského parlamentu v Bruselu | zdroj: TI

Kampaně se mění a náš projekt Transparentní volby s nimi. Kritéria transparentnosti, která uplatňujeme na základě srovnávacích studií legislativního rámce Česka i praktických testů, se vyvíjejí, jako se vyvíjí praxe politického marketingu.

Letos zavádíme požadavek na zveřejnění seznamu facebookových profilů v kampani. Dále žádáme kandidáty, aby se zavázali k dodržení Závazků transparentnosti i po svém zvolení.

TI ČR vypracovala a kontinuálně ladila praktickou metodologii pro monitoring předvolebních kampaní posledních šest let. V kampani do Parlamentu EU použijeme několik jednoduchých kritérií pro posouzení transparentnosti, a to v on-line i off-line prostoru.

Proč vyvíjíme a aplikujeme vlastní kritéria?

Jednak proto, aby se dodržování zákona dalo kontrolovat v praxi, a jednak proto, že realita marketingu se mění, kdežto zákony zatím zůstávají stejné.

Dodržování zákonů a součinnost stran

Přestože volební legislativa má své nedostatky (více zde), řada dobrých zákonných opatření má zajistit samotnou možnost dohledu nad férovostí kampaní, a to včetně občanského, tedy i našeho, dohledu. Aby byl takový dohled možný, musí strany prokázat určitou součinnost, jinak je jejich snaha o transparentnost pouze formálním gestem.

Příklad? – Limity na výdaje. Strany mají v kampani (do Evropského parlamentu) dodržet limit 50 milionů na veškeré výdaje svých kandidátů/kampaní, a ty musí být hrazeny jen a pouze z volebního účtu. Dohledový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) může začít komplexní audit výdajů až 90 dnů po volbách. To je samozřejmě pozdě.

Pokud strany chtějí, aby jim voliči důvěřovali, musejí předem zveřejnit, odkud, komu a za co budou finance směřovat, aby byla možná alespoň orientační průběžná kontrola ještě před volbami. Podotkněme, že to dnes stranám nečiní velké potíže, přestože to zákon od nich výslovně nevyžaduje.

Facebook nás nutí kritéria upravit

Monitoring musí být také sondou do taktik, které mohou porušovat ducha zákona, byť jeho litera na to není připravená.

Příklad? – Třetí osoby. Pokud se účastní kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu (například formou negativní kampaně), pak jsou tyto osoby povinny registrovat se u ÚDHPSH.

Na Facebooku je ale možné vytvořit obrovské množství profilů, které se budou účastnit kampaně. A posoudit, které z nich tak činí s vědomím kandidáta a které ne, je téměř nemožné, což je zneužitelná a zneužívaná slabina sociálních sítí. – Proto nově požadujeme, aby strany, které se prohlašují za transparentní, své profily zveřejnily, ať je možné odlišit ty, které s jejich vědomím nejednají, a požadovat například registraci jejich provozovatelů u ÚDHPSH (více zde).

“Nepředpokládáme, že se požadavek publikovat facebookové profily obejde bez protestů,” vysvětluje vedoucí monitoringu Ondřej Cakl.

“Pokud ale máme volební zákony brát vážně, je to jediný způsob jak je uplatnit v kampani na sociálních sítích,” dodává Cakl.

Závazek kandidáta do Evropského parlamentu

V posledních letech došlo k znepokojujícímu narušení principů právního státu v zemích EU. Vedle mnoha příčin systémového rázu, které Transparency International (TI) popisuje zde, to má své příčiny i v absenci nezávislého etického dohledu nad činností samotných komisařů a poslanců Evropského parlamentu (zneužívání náhrad, střety zájmů, využívání tzv. „otáčivých dveří“, nedodržení pravidel “cooling off period” atd.).

Evropské pobočky Transparency International proto vyzývají kandidáty na poslanecký mandát v Evropském parlamentu ve všech zemích, aby se zavázali, že:

  1. budou zveřejňovat podrobnosti o využívání svých poslaneckých náhrad, přijímat schůzky pouze s registrovanými lobbisty a zveřejňovat svá setkání s nimi online;
  1. dodrží přechodné období (cooling-off period) po odchodu z Evropského parlamentu, to znamená, že nebudou zastupovat žádnou z organizací, které v Parlamentu lobbují v době, kdy ještě pobírá přechodný příspěvek a náhrady;
  1. budou podporovat vytvoření nezávislého etického dohledového orgánu pro řešení problematiky střetu zájmů, „otáčivých dveří“ a transparentního lobbingu.

Tento závazek je samozřejmě dobrovolný a TI bude s potěšením informovat o tom, kteří kandidáti se k němu přihlásili, a to jak na českých stránkách transparentnivolby.cz nebo na webu našich bruselských kolegů z Transparency International EU transparency.eu.

Ke stažení

Evropská výzva Transparency International


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.