TI doporučuje mediálním domům: doložte konečné vlastníky, ať má veřejnost přehled, kdo za Vámi doopravdy stojí

Vydáno 06. 06. 2017

V průběhu posledních politicky turbulentních týdnů (nejen) na české scéně opět vyvstala otázka nezávislosti médií, kterou dokonce řešil 1. června na svém plénu Evropský parlament.

Vteřiny TI: Milan Eibl – Skuteční vlastníci českých médií | zdroj: TI

Proto nyní předkládáme nový, detailní pohled na vlastnické struktury vybraných provozovatelů médií a mediálních domů, s poukazem na několik významných bílých míst, a žádáme tyto subjekty a společnosti, aby mezery zaplnily věrohodnými informacemi o skrytých částech vlastnických struktur a o svých skutečných majitelích.

Transparency International provedla šetření devatenácti největších a nejvlivnějších provozovatelů médií a mediálních domů v České republice. Mapovali jsme vlastnickou strukturu vybraných subjektů z otevřených rejstříků a databází, včetně zahraničních, výročních zpráv a účetních závěrek v Česku i zahraničí. U nezanedbatelného počtu společností jsme nebyli schopni určit koncové vlastníky vzhledem k jejich napojení na on/offshorové společnosti.

@David_Ondracka | zdroj: Twitter

IDENTIFIKOVANÉ KLÍČOVÉ PŘEKÁŽKY 

Některá česká média vykazují tato (dosti alarmující) selhání v oblasti transparentnosti majetkových vztahů: 

  • Majetková struktura ústí do daňových rájů – vedle zakrytí koncového majitele je zde možnost daňové optimalizace.
  • Nejsou veřejně dostupné seznamy akcionářů – skuteční majitelé jsou tedy skrytí.
  • Subjekty či společnosti jsou součástí svěřenského fondu bez dostupných informací o skutečném majiteli.

Nejasná majetková struktura znamená potenciálně vyšší riziko střetu zájmů. „Aktuální vývoj ve světě směřuje k větší transparentnosti vlád i soukromých společností. Média přímo ovlivňují veřejné mínění, proto je jejich transparentnost o to důležitější pro zachování demokratických hodnot. Rozkrytí majetkové struktury je pak nutným prvním krokem k přijetí zodpovědnosti,“ říká k tomu Milan Eibl, analytik TI.

Celkový přehled největších provozovatelů médií a mediálních domů (setříděný podle jednotlivých provozovatelů), včetně obrázkových diagramů vlastnických struktur najdete zde.

@Taxparency | zdroj: Twitter

TI DOPORUČUJE

Pochybnosti o vlastnictví vydavatelských domů podrývají důvěru veřejnosti k informacím, které média přinášejí, a přitom mnohdy nemusejí vůbec nastat, pokud by média své konečné vlastníky beze zbytku doložila. TI doporučuje, aby ty subjekty a společnosti, které průhlednou vlastnickou strukturu nemají, chybějící údaje zveřejnily.

„Naší snahou je, aby na žurnalistiku nevrhaly stín nejasné majetkové vazby. Chceme, aby všichni majitelé, spolumajitelé či tiší společníci byli veřejnosti známi. Neklademe si za cíl hodnotit novinářskou práci, její objektivitu či tendenčnost,“ říká David Ondráčka.

„Média stále ještě nastavují agendu veřejného diskurzu, a znát jejich vlastnickou strukturu by mělo být v demokratickém světě standardem,“ dodává k analýze ředitel TI.

Vteřiny TI: David Ondráčka – Provozovatelé médií a mediální domy v Česku | zdroj: TI

MAJETKOVÉ STRUKTURY MÉDIÍ

Naše mapování přináší:

  • Šetření majetkových struktur a skutečných majitelů médií.
  • Grafické znázornění vlastnických struktur.
  • Seznam údajů a dokladů o vlastnických strukturách a skutečných majitelích, jež by média měla poskytnout veřejnosti.

Pro investigaci byl použit nástroj Taxparency, ve spolupráci se spolkem Lexperanto.

@Transparency_CZ | zdroj: Twitter

PODOTKNUTÍ: KDO NESMÍ OVLÁDAT MEDIÁLNÍ DOMY

Novela zákona o střetu zájmů zakázala s účinností od 8. února 2017 politikům ovládat média. Smyslem tohoto ustanovení je chránit svobodu slova a zamezit ovlivňování demokratického volebního procesu.

Podle § 4a novelizovaného zákona o střetu zájmů nesmí být veřejný funkcionář provozovatelem, vydavatelem ani ovládající osobou mediálního domu, vydavatelství ap.

„Aby bylo možné zjistit, zda ovládající osoba zneužívá či může zneužívat média, jejichž provozovatele vlastnicky či jinak ovládá, je bezpodmínečně nutné znát vlastnickou strukturu a skutečné majitele,“ uzavírá Milan Eibl.

 

KE STAŽENÍ 

Tisková zpráva

Vybraní provozovatelé médií a mediální domy

Bílá místa – Otázky a odpovědi

Vteřiny TI: Milan Eibl – Skuteční vlastníci českých médií

Vteřiny TI: David Ondráčka – Provozovatelé médií a mediální domy v Česku

 

KONTAKT PRO MÉDIA

David Ondráčka, ředitel TI

E: ondracka@transparency.cz

M: +420 605 814 786

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

TI ČR těží z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozuje TI-ČR bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se věnuje mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Pokud chcete podpořit naši činnost, věnujte nám minutu času a pár kliknutí na online darovací bráně TI. Děkujeme!

 

LEXPERANTO

Iniciativa za přístupné a srozumitelné právo. Chceme učinit právo přístupnější a srozumitelnější sdílením nových myšlenek, postupů a ponaučením z přešlapů.

www.lexperanto.cz


Štítky: Daňové ráje , Taxparency

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.