TI byla partnerem setkání o etice v podnikání

Vydáno 25. 03. 2014

V Senátu Parlamentu ČR se dnes setkaly významné manažerské osobnosti, aby diskutovaly, jak podnítit změnu v oblasti etiky v podnikání. Partnerem tohoto setkání byla Transparency International. Mezi panelisty vystoupili například senátorka Alena Gajdůšková, David Ondráčka, Sabina Slonková, šéfredaktorka Mladé fronty či Leoš Vrzalík, člen představenstva společnosti SKANSKA, a.s. Panel moderoval vydavatel Fleet Sheetu Erik Best. V auditoriu se sešlo na 120 významných ředitelů společností operujících v ČR spolu se zástupci státní správy.

People Management Forum (1)

David Ondráčka, ředitel TI hovoří v rámci setkání o etice v podnikání | zdroj: TI

Téma etiky ve firmách je velmi aktuální. Podle průzkumu společnosti People Management Forum si 65 % lidí myslí, že by se společnosti měly hodnotami začít více zabývat. Také při kulatých stolech společnosti People Management Forum dlouho zaznívá, že v českých firmách panuje velký rozdíl mezi deklarovanými a žitými hodnotami. Ač má většina firem hodnoty napsané na webových stránkách, s tím, jak se zachází se zaměstnanci a jaké se vytváří vnitrofiremní vztahy, to často nemívá nic společného. Pozoruhodné přitom je, že etické normy chování neovlivňují jen naše svědomí nebo náladu, ale také ziskovost. „Mnozí z nás podlehli dojmu, že si musí vybrat: buď se řídit etickými normami, nebo vydělávat,“ říká Jan Mühlfeit, Chairman Europe společnosti Microsoft Corporation. „Tak to ale není. Možné je obojí.“ Naopak, kvalitní práce s hodnotami může ziskovost navyšovat. „Firmy, ve kterých jsou deklarované hodnoty (například odpovědnost, podnikavost, inovativnost, korektnost či slušnost) reálně dodržovány manažery i zaměstnanci, bývají úspěšnější a výkonnější.“

Zaměstnanci jsou v takových firmách spokojenější, a tím i angažovanější, “ říká Hana Krbcová, víceprezidentka PMF. „Nám se vyplatilo, že jsme se vždy řídili platnými zákony a dodržovali všechna pravidla. Díky tomu se nám na trhu daří více než dvacet let,“ potvrdila její slova generální ředitelka Manpoweru Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Další důležitou opomíjenu hodnotou je podle průzkumů důvěra. Šestnáct procent dotázaných nedůvěřuje vůbec informacím, které přicházejí z vedení společností. Kvůli nízké důvěře se při jakémkoliv jednání jistíme smlouvami, nastavujeme složité schvalovací procesy. To způsobuje zpomalení každodenního chodu firem, zvyšuje transakční náklady a zdražuje výsledné produkty či služby. Pokud ve firmě panuje důvěra mezi managementem a zaměstnanci, je to znak, že firma je zdravá. Důvěra se však nedá nařídit či nastolit firemní směrnicí. Přináší ji každodenní slušnost, korektnost, integrita a nejlépe se získává osobním příkladem. „Manažer, který informuje zaměstnance, že je potřeba využít každou minutu pracovní doby, a sám přichází do práce před polednem a odpoledne mizí na golf, nemůže mít nikdy tým, který s ním potáhne za jeden provaz,“ říká Hana Krbcová, víceprezidentka společnosti People Management Forum. Etika je však i o malých zdánlivě nedůležitých věcech. „Důležité je vždy myslet na druhé v řadě,“ prozradila své hlavní heslo Jaroslava Siková, generální ředitelka SIKO koupelny. „Vždy svou práci dělat tak, aby po mně mohl kdokoliv pracovat bez problémů. Znamená to dát papír do tiskárny, když dojde, i když to já sám nepotřebuji. Je zajímavé, že to lidé nedělají, pokud jim o to neřeknete.“

„Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a rozvojovým světem není v technologiích či finančním zabezpečení, ale právě v etických normách, vymahatelnosti práva, jeho dodržování a rovnosti šancí,“ řekla na diskusním setkání senátorka Alena Gajdůšková. Společenská změna začíná od diskuse.

Organizace People Management Forum se proto spojila s Transparency International a společně kromě diskusního setkání v Senátu Parlamentu ČR připravuje další velkou aktivitu v oblasti podpory hodnot v organizacích. V květnu pořádá manažerskou konferenci s názvem HODNOTY SRDCEM ÚSPĚCHU. Mezi řečníky vystoupí jednak osobnosti, které svým vlastním přístupem motivují k napojení se k tématu. Jsou to například teolog a biolog Marek Orko Vácha, moderátor Marek Eben nebo spisovatel Jiří Stránský. Další část je věnovaná praktické rovině. Inspirovat účastníky budou jednak majitelé a ředitelé svých společností Tomáš Březina a František Vrábel, dále Michaela Chaloupková a Hana Krbcová ze společnosti ČEZ s jejich projektem z oblasti firemní kultury. Konferenci uzavře mozaika několika konkrétních případových studií a metod, které si budou moci účastníci odnést s sebou. Konference se uskuteční 14. 5. 2014 v klubu SaSaZu.

Více o setkání se můžete dozvědět na webových stránkách People Management Fóra.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.