TI brání svobodu slova opozičních zastupitelů

Publikováno: 30. dubna 2014

Po více než čtyřech letech Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl o tom, že Martin Valenta, někdejší opoziční zastupitel MČ Praha 3 nenese odpovědnost za škodu, kterou měl dle žalobce způsobit svým kritickým článkem o hospodaření MČ Praha 3.

Martin Valenta uveřejnil v roce 2008 na internetu kritický, avšak pravdivý článek o tom, jak na Praze 3 probíhá přerozdělování grantů v oblasti kultury. Nemalé finanční prostředky totiž získávaly společnosti spojené s osobou někdejšího vlivného radního MČ Praha 3 Pavla Hurdy. Jedna z těchto společností (Rachot Production) zmíněného zastupitele žalovala a požadovala po něm náhradu škody – tvrdila, že ji tento zastupitel poškodil tím, že údajně způsobil „odliv obchodního partnera“. Je přitom zřejmé, že účelem tohoto postupu mělo být umlčení nepohodlného kritika.

TI poskytovala tomuto opozičnímu zastupiteli zastoupení advokátem u soudu, rozsudek je zatím nepravomocný.