Společné stanovisko k prvnímu textovému návrhu zákona o zadávacích řízeních

Vydáno 23. 03. 2015

Nelze akceptovat, aby přijetím nového zákona došlo ke snížení stávající míry transparentnosti.

Stanovisko

Společné stanovisko k prvnímu textovému návrhu zákona o zadávacích řízeních | zdroj: TI

Jako členové Kolegia pro veřejné zakázky si ceníme toho, že nám bylo umožněno seznámit se s prvními textovými návrhy nově připravovaného zákona o zadávacích řízeních (dále také „ZZŘ“). Za Oživení o. s. , Transparency International Česká republika, o. p. s. a Centrum aplikované ekonomie bychom však rádi uvedli, že detailnější analýzu konkrétních ustanovení připravovaného zákona nelze provést bez komplexní znalosti související právní úpravy, a to nejen právní úpravy v gesci MMR, ale také například v gesci MF či MO. Z takto extrahovaného paragrafového znění bez širších souvislostí lze například často zmiňovaný argument MMR, svědčící ve prospěch menší rigidity zákona z důvodu lépe fungujícího kontrolního rámce a zesílené metodické podpory MF a MMR, jen těžko verifikovat.

Za velmi důležitou z hlediska možnosti hodnocení celkové zákonné koncepce dále považujeme úpravu postavení orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a úpravu řízení před tímto orgánem, která není dosud v paragrafové podobě navržena.  Pro relevantní zhodnocení právní úpravy je dále nezbytné mít k dispozici přílohy tohoto zákona a alespoň příslušné pasáže důvodové zprávy.

Například § 131 ZZŘ upravuje tzv. zjednodušený režim a odkazuje na vymezené služby dle přílohy č. 2. Pokud jsou součástí těchto služeb taktéž obecné služby právní, jak bylo naznačeno na Kolegiu k veřejným zakázkám, máme k této navržené úpravě zásadní výhrady. Z poskytnutého návrhu však nelze toto nikterak ověřit. Taktéž není jasné, jakými pravidly se budou řídit zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti za situace, kdy je tato oblast dle § 1 odst. 2 ZZŘ z této právní úpravy vyjmuta.

Celé společné stanovisko je ke stažení v našem odkaze.


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.