Red Flags – Towards More Integrity in Public Procurements in Europe

Zadávání veřejných zakázek je jednou z nejnáchylnějších oblastí ke korupci. Vzhledem k tomu, že význam veřejných zakázek v evropské ekonomice nemůžeme podceňovat, je nanejvýš důležité, aby boj proti korupci ve veřejných zakázkách probíhal všemi možnými prostředky.

Maďarská pobočka Transparency International, která na projektu spolupracovala s dalšími partnery, vytvořila také online nástroj pro monitoring veřejných zakázek www.redflags.eu, který by měl být adaptovatelný pro jakýkoliv členský stát Evropské unie.

Na přípravě publikace se podíleli také ředitel TI ČR David Ondráčka nebo ředitel TI Slovensko Gabriel Šípoš.  • Rok vydání: 2017
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.