Gender Dimensions of Corruption in the Czech republic

Transparency International ČR přišla s projektem nazvaným Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce, jehož hlavním cílem bylo otevření diskuse o souvislosti korupce a genderu, získání statistických informací o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve státní správě, realizace inovativního sociologického průzkumu na téma genderových odlišností ve vnímání korupce a zanalyzování dostupných dat o podílu žen na korupci z hlediska páchání korupčních trestných činů. Publikace v českém jazyce je dostupná zde.

Další publikace, která vyšla v rámci tohoto projektu: Analýza korupčních trestných činů z pohledu genderu

   • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.