Pracovní návštěva zástupců TI ČR v KDI/TI Kosovo

Vydáno 14. 03. 2018

Cesta do Prištiny měla jednak odstartovat druhý rok spolupráce mezi KDI/TI Kosovo a naší pobočkou TI, jednak zahájit práci na standardech pro průhledné financování politických kampaní v Kosovu. Zúčastnili se jí Ondřej Cakl, jakožto koordinátor monitoringu předvolebních kampaní v Transparency Interantinal Česká republika (TI ČR), a Markéta Adamová, která je výkonnou manažerkou projektu SE.S.TRA. Oba naši kolegové s pracovníky KDI spolupracují už od roku 2016, znají kontext práce v Kosovu (XXK), mají na co navazovat.

Kulatý stůl při realizaci projektu v Kosovu | zdroj: TI

Den první – dělba práce, cíle projektu

V pondělí proběhl v KDI zahajovací brífink zasvěcený dělbě práce a úkolů. Domluven je termín výměnné návštěvy Kosovanů v Praze, finalizuje se partnerská smlouva, řeší se detaily ohledně víz pro Kosovany do ČR, domlouvá se zadání mikrograntu, který má umožnit napsání studie ke standardům transparentnosti politických financí.

Po něm Florent Spahija a Ondřej Cakl vyhodnocují užitečnost výsledků monitoringu 2017, jak byly publikovány v Příručce pro monitoring předvolebních kampaní v Kosovu.

Cílem je vymezit prostor pro pravidla, která budou odpovídat kosovským volebním zákonům, ale budou také dosažitelná pro politické strany, které zatím prakticky nemají šanci uspokojit zákonné požadavky. Situaci v Kosovu již od zavedení těchto zákonů charakterizují široce rozevřené nůžky mezi praxí (kde některé strany stále nemají ani vlastní webové stránky) a nároky legislativy, která požaduje včasné odevzdání finanční zprávy z kampaně, zavádí limity na dary i útraty v kampani, vyžaduje sdělování informací o financování veřejnosti i státním institucím  atd. Legislativa tedy splňuje nejpřísnější nároky, zatímco strany prozatím zaostávají jak za legislativou, tak ze přirozenými nároky občanské společnosti.

 

Hrozba předčasných voleb

Určitým řešením by mohlo být předložení těchto standardů od občanské společnosti, jakožto jejího legitimního nároku na průhlednost nakládání s prostředky, které se stranám dostávají z veřejných rozpočtů (pro některé je to oficiálně jediný zdroj financování). Takto vyžadované a uplatňované standardy kultivují dialog mezi voliči i politickou reprezentací a oběma stranám usnadňují budoucí dosažení plné zákonnosti kampaní.

V rámci debaty vychází najevo, že politická situace v Kosovu je opět nakloněna k předčasným volbám (v tomto státě zatím velmi frekventovaný jev), vyvolaným vleklými demarkačními spory s Černou Horou.

Den druhý – velvyslanectví a online kampaně

Úterní program začíná návštěvou Velvyslanectví ČR v Kosovu. Vedoucí úřadu RNDr. Ivo Šilhavý a první tajemník Dušan Králík nám poskytli cenné vhledy do aktuálního vývoje politické situace v XXK. Ondřej Cakl a Markéta Adamová oplátkou informovali naše zastupitele o náplni projektů, které v Kosovu realizujeme.

Druhým bodem nabitého programu pod taktovkou Florenta Spahijy z KDI/TI Kosovo byl expertní kulatý stůl s profesionály věnujícími se monitoringu volebních kampaní. Zúčastnili se ho kromě našich zástupců Albert Krasniqi, Fjolla Uka, Florent Spahija, Edita Mustafa a Arben Kelmendi.

Každý ze jmenovaných mluvčích má praktickou zkušenost s některým aspektem financování politických stran v Kosovu, ať už z pohledu práva, občanského dohledu, práva na informace, nebo monitoringu předvolební kampaně. Moderovaná debata se pochopitelně stáčela k vymezování požadavků na standardy transparentnosti, které by umožnily rozpohybovat poněkud zatuhlou situaci na politické scéně.

 

Rozpory mezi legislativou a praxí

Nutno podotknout, že mezi účastníky probíhala velmi živá a obohacující diskuse, neboť standardy představují velmi praktický, efektivní a viditelný nástroj zmíněné kultivace. KDI v tom ohledu poskytuje naší pobočce intenzivní zpětnou vazbu o tom, které naše vypracované postupy jsou uplatnitelné v Kosovské republice. Prakticky se této problematice věnoval následný seminář pro zástupce nevládních organizací v Kosovu.

Albert Krasniqi se zaměřil na předestření základních zákonných požadavků, které jsou kladeny na politické strany zákonem a zodpověděl veškeré dotazy týkající se legislativy i rozporu mezi legislativou a praxí. Florent Spahija se zaměřil naopak na praxi a shrnul výsledky monitoringu dvou předvolebních kampaní z roku 2017, který společně pilotovali KDI a TI ČR. Většina otázek poté směřovala k samotným výsledkům aplikovaných metod: kolik stran poprvé publikovalo informace o rozpočtech, jaké byly jimi uváděné hodnoty atd.

 

Monitoring kampaní v online prostoru

Velmi dlouhá debata s účastníky nastala také po srovnávací prezentaci Ondřeje Cakla, který popsal výsledky obdobně aplikovaných dohledových metod na dvě kampaně, jež má za sebou Česká republika. Osvěžující byl „pohled zvnějšku“, díky němuž účastníci bezděčně odhalili největší problémy v pravidlech financování kampaní volebních kampaní v ČR: absence metod pro stanovení „obvyklých“ cen pro nákup služeb potřebných pro pořádání kampaně nebo absence zákonně odpovědné entity v kampani prezidentské. Zájem vzbudily i nástroje pro monitoring on-line promoaktivit a sociálních sítí, které TI ČR používá.

Závěr semináře patřil kolokviálnímu hodnocení a zpětnovazebním dotazníkům pro účastníky. Dodejme, že cílem našich seminářů není jen oboustranný přenos metod mezi našimi organizacemi nebo jen informování účastníků. Cílem našeho týmu je iniciovat vznik neformální skupiny informovaných „ambasadorů“ pro transparentní politické kampaně, tj. členů nevládních organizací, kteří mohou takto získané informace zúročit ve své práci, zůstávají v kontaktu s KDI i mezi sebou navzájem a mají šanci podílet se kolektivně na zlepšování situace na kosovské politické scéně.

Díky nehledanému entuziasmu všech zúčastněných aktérů se zdá, že i tento cíl se podaří naplnit.


Projekty a kauzy: SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.