Brífink a kulatý stůl s KDI v Praze

Vydáno 21. 05. 2018

Ve dnech 24.-26.4.2018 proběhla návštěva zástupců kosovské pobočky Transparency International v Praze. Florent Spahija a Arben Kelmendi přiletěli, aby společně s partnery z ČR spustili druhou fázi projektu posilujícího průhlednost fungování a financování politických stran v Kosovu.

  • David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI | zdroj: TI

Zástupci KDI na pracovní návštěvě v Praze | zdroj: TI

Na programu návštěvy byly konzultace analogií a rozdílů transparentnosti politických financí v ČR a Kosovu. Kosovští měli možnost vyslechnout expertní prezentace o financování politických stran a kampaní od Petra Vymětala, Ondřeje Cakla, a nesmírně cennou sondu do politického systému Běloruska od Uladzimira Kavalkina (SVD).

V rámci programu nabytého prezentacemi, diskusemi a plánováním tvorby standardů dobré praxe transparentnosti politických stran v Kosovu, představil vedoucí komunikace a fundraisingu naší pobočky David Kotora také základní postupy a formy propagace a prezentace monitorovacích aktivit. Kolegové měli navíc možnost pohovořit s právničkami TI ČR Sylvií Kloboučkovou a Annou Bugan.

 

Možnosti zákonů

Formou krátkých referátů propojených živou moderovanou diskusí čeští a kosovští odborníci vyjasňovali aplikace zákonných norem do praxe občanského dohledu, kterou reprezentuje například monitoring předvolebních kampaní. Jsou to totiž právě monitorovací aktivity, které vedou k formulaci a testování určitých standardů a současně jsou zpětně ovlivňovány jejich naplněním v praxi. Vedle požadavků zákona, často velmi generických, je tedy třeba neustále vyvíjet a přehodnocovat dodržování standardů, které jsou se zákony soulehlé, ale mají povahu praktických kroků.

Cílem našeho pracovního mítinku bylo zformulovat návrh standardů pro transparentnost fungování politických stran v Kosovu tak, aby je strany byly v dohledné době s to naplnit, a současně tak, aby nebyly lapidární. Po proběhnuvších expertních diskusích jsme takových požadavků, jdoucích ruku v ruce s aktuální kosovskou legislativou, vymezili šest. Nyní nás čeká jejich legislativní a praktické testování.

 


Projekty a kauzy: SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.