Efektivnější TI

Publikováno 12. 08. 2016

Proč se věnujeme tomuto projektu

V souladu s tímto trendem se Transparency International Česká republika snaží zlepšovat komunikaci s veřejností a zvyšovat kvalitu a kvantitu poskytovaných informací. Tradičně a dlouhodobě realizuje právní poradenství, analytickou činnost i různé projekty zaměřené na problematiku korupce.  Má však zájem rozšířit své aktivity i na širší oblast zapojení občanské společnosti do správy veřejných záležitostí.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu je proto motivovat a podporovat všechny zaměstnance organizace k aktivní účasti na vlastním profesním rozvoji i zkvalitnění práce celé organizace. Jde především o budování kapacit potřebných pro tvorbu strategických plánů a jejich aplikaci při finančním i personálním řízení jednotlivých činností a projektů, ale i další tzv. měkké dovednosti umožňující zlepšení komunikace uvnitř organizace i navenek.

Dalším cílem je získané dovednosti aplikovat při plánování a realizaci dlouhodobých programů a dalších aktivit tak, aby dokázaly oslovit zástupce i dalších profesních a sociálních skupin, kteří budou využívat jejich výstupy.

Projekt v rámci svých vzdělávacích aktivit a stáží propojí neziskový sektor v oblasti začleňování mezi sebou a s firemními experty. Vzájemná výměna informací a zkušeností bude využita nejen v rámci projektových aktivit a jejich výstupů, ale i pro další rozvoj organizace.

Oslovení širšího spektra cílových skupin či využití inovativních nástrojů PR a fundraisingu umožní nejen realizovat výše uvedené cíle, ale zkvalitnit práci organizace jako celku.

V rámci projektu budou realizovány aktivity ve třech klíčových oblastech:

  • Plán strategie organizace
  • Posílení finančního řízení
  • Rozvoj lidských zdrojů

Jaké máme výsledky

Donoři

Projekt je realizován za finanční podpory EU a je realizován v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

Logo OPZ barevn+ę

Bojujte proti korupci s námi.