Strategické soustředění TI ČR

Vydáno 05. 06. 2017

V rámci projektu Efektivnější TI se ve dnech 16.–17. května sešli všichni zaměstnanci Transparency International Česká republika v krásném prostředí kláštera v Mnichově Hradišti.

Strategické soustředění TI ČR | zdroj: TI

Cílem setkání však nebyla prohlídka zámku či Českého ráje, ale příprava pětiletého Strategického plánu a ročního Akčního plánu. To byla hlavní náplň aktivit a diskusí, které vedli hlavní externí expert projektu Petr Jansa a koučka Martina Zaorálková.

První blok soustředění byl věnován prezentaci dotazníkových šetření mezi zaměstnanci organizace i jejími klienty. Výsledky potvrzují diverzitu očekávání veřejnosti ohledně toho, čemu se má TI věnovat.  O to důležitější bude v rámci Strategického plánu stanovit si priority dalšího rozvoje.

Jaká jsou hlavní hodnoty Transparency International a jakými činnostmi je naplňuje? V jakých rolích vystupuje? To byly hlavní otázky diskuse druhého bloku, který definoval témata dlouhodobého zaměření činnosti spolu s kvalitativními ukazateli hodnocení výsledku.

Strategické soustředění TI ČR | zdroj: TI

Poslední část prvního dne jednání byla věnována problematice rozvoje lidských zdrojů – jaké kompetence je třeba rozvíjet a jak využívat zpětnou vazbu nejen v rámci projektů, ale i jako nástroj osobního rozvoje.

Druhý den strategického soustředění byl zaměřen na vize, poslání a hodnoty Transparency International a jejich naplňování v rámci konkrétních cílů, výstupů a činností tak, jak by měly být reflektovány ve Strategickém i Akčním plánu.

Závěry strategického soustředění budou zohledněny nejen při přípravě výše uvedených dokumentů, ale především při plánování konkrétních projektů a dalších aktivit včetně činností zaměřených na odborný rozvoj zaměstnanců.

 


Projekty a kauzy: Efektivnější TI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.