Proč je zákon o státní službě nezbytný

Vydáno 26. 03. 2014

V pátek 21. 3. 2014 obdržela TI vyjádření Odboru auditu a supervize Ministerstva zemědělství na výzvu TI k důslednému prověření výběrového řízení na pozici „Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj“ pro podezření z politicky motivovaného a účelového systému obsazování vedoucích pozic ve státní správě v rámci Plzeňského kraje. Vše je údajně v pořádku.

Mezi důvody, které TI k apelu na současného ministra zemědělství vedly, patřila krátká lhůta výběrového řízení, která od vyhlášení do jmenování do funkce netrvala ani měsíc, den jmenování se nápadně kryl s posledním dnem vlády Jiřího Rusnoka, panovalo zde podezření z podjatosti výběrové komise, a další.

Auditní orgán se však nikterak nevypořádal s jednotlivými argumenty, které TI uvedla, naopak vyjádření zcela nově odůvodňuje odvolání bývalého krajského ředitele SPÚ nespokojeností s výkonem jeho funkce, přestože toto odůvodnění dosud nikde nezaznělo, a to ani z úst mluvčí SPÚ pro Plzeňský kraj v komentáři k  předmětnému výběrovému řízení. Vyjádření dále spoře komentuje výběrové řízení, přičemž vyvolává pocit, že se jej účastnilo větší množství uchazečů, z nichž do druhého kola postoupili pouze tři, z informací, které má TI k dispozici však vyplývá, že účastníci byli pouze dva. Závěrem pak auditní orgán konstatuje, že podezření z politicky motivovaného obsazení této pozice nebylo prokázáno.  

Přestože současný ministr zemědělství veřejně přislíbil prošetření této záležitosti, nelze na základě vyjádření auditního orgánu konstatovat, že okolnosti předmětného výběrového řízení byly důsledně prověřeny. 

Tento případ poměrně výstižně ilustruje, jak nezbytná je právní úprava státní služby, protože pouze takové obsazování státní správy, které není vedeno politickými konexemi a loajalitou, ale znalostmi a schopnostmi, ruku v ruce se zajištěním personální kontinuity, může zkvalitnit a zefektivnit její výkon a zajistit tak její obsazení úředníky s odborným vzděláním, morální integritou a imunitou vůči korupčnímu jednání.


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.