Petr Leyer: Korupce není jen „předávání obálek a úplatků“

Vydáno 09. 12. 2020

To velmi dobře ví právník a ředitel české Transparency International (TI) Petr Leyer. Naše právní poradna v předchozím roce poskytla bezplatnou pomoc téměř čtyř stům klientů. Teď chystá ke spuštění nový zabezpečený online nástroj, který její fungování posune zase o něco dál. O tom, jak právě GlobaLeaks funguje nebo v jakou chvíli je nejlepší se na naši poradnu obrátit, se dočtete právě teď v rozhovoru s Petrem, který připravila kolegyně Františka Rohlíčková.

Petr Leyer, ředitel TI | zdroj: TI, foto: Jan Volejníček

Františka: Jaký je vlastně smysl existence právní poradny? 

Petr: Právní poradna je náš dlouhodobý projekt, jedna z našich vlajkových lodí, dalo by se říct. Cílí na pomoc široké veřejnosti s problémy týkajícími se korupce. Poskytujeme právní podporu, poradenství a asistenci v případech, se kterými se lidé v běžném životě potkají.

A hlavní důvod je velmi prostý. Žádná jiná poradna tohoto typu v České republice neexistuje. S výjimkou třeba organizace Oživení, které provozuje podobný typ poradny, ale množství míst, kam se obrátit je velmi omezené. Navíc běžné advokáty si musíte zaplatit. To znamená, že to není nízkoprahová služba dostupná všem, navíc většinou nemají až takovou zkušenost s problematikou korupce.

A vedlejší efekt, který z toho dostáváme, je, že se dozvídáme o praxi, o tom, co se děje s korupcí v České republice, co jsou trendy a problematické věci, které dál dokážeme využít i v jiných projektech a aktivitách, a máme tak vlastně kontakt s realitou.

Jak dlouho už poradnu Transparency provozuje?  

Tahle aktivita začala někdy kolem roku 2008. A od té doby nepřetržitě běží, to znamená nějakých třináct let. Jak jsem říkal, je to trvalejší projekt, který Transparency dělá v nezměněné podobě. Jen samozřejmě lidé se obměňují.

Má poradna TI ještě nějaká specifika? 

No, podobnými tématy, kterými se zabýváme my, se zabývá už jen několik málo dalších organizací, jako třeba zmíněné Oživení nebo Frank Bold. Žádná jiná místa, kam by se člověk mohl obrátit pro profesionální radu ohledně korupce, nejsou.

Hlavně bych ale zdůraznil, že naše právní poradna je koncept, který funguje nejen v České republice, ale celkově v rámci mezinárodní sítě Transparency International, a to pod zkratkou ALAC (Advocacy and Legal Advice Centre). Ne tedy úplně v každé zemi, ale je to jedna z hlavních aktivit mnoha poboček ve světě.

Kdo se na provozu poradny podílí? 

Jak už název vypovídá, pracují v ní právníci. Tým se skládá jednak z vystudovaných právníků, těch, kteří už mají více zkušeností. A pak máme samozřejmě asistenty a dobrovolníky, studenty právnických fakult, kteří nám pomáhají s agendou a často komunikují s klienty, jsou s nimi v kontaktu a my jim poskytujeme supervizi při řešení případů.

Zájemci nám mohou kdykoliv zkusit napsat. Vždy uvítáme stážisty, dobrovolníky a různé asistenty, kteří by nám rádi pomohli s agendou právní poradny. Co je na tom, podle mě, atraktivní, je velký vhled do veřejného práva, trestního, správního, se kterým se v praxi ze studentů setká málokdo. Není to kopírování nebo vaření kafe, ale je to opravdu právně odborná práce pod supervizí odborníků, a v tom je ten velký přínos.

Kdo a s jakým problémem se může na právní poradnu obrátit?

Obrátit se na nás může vlastně úplně kdokoliv, kdo má problém s korupcí. Jsme otevřeni úplně všem, jakémukoli člověku, ať už je z České republiky nebo ze zahraničí. Jen se logicky soustředíme na problémy místní. Obracejí se na nás typicky běžní občané, když to řeknu obecně: kdokoliv, kdo se zajímá o veřejné dění. Mohou to být ale i úředníci, nebo zastupitelé z obcí a měst. Obracejí se na nás ale i novináři.

A nakonec takovou specifickou skupinou jsou právě whistlebloweři, tedy insideři, kteří se setkají s korupčním problémem ve svém pracovním životě. To znamená na pracovišti, kde jejich pracovní postupy už nestačí k řešení toho konkrétního problému.

Co všechno může být korupčním jednáním?

Korupce se netýká pouze úplatkářství, neřešíme jen problémy „předávání obálek a úplatků“, ale řešíme širokou škálu jednání souvisejících s korupcí nebo s průvodními jevy a indikátory korupce.

Řešíme věci, které se týkají střetu zájmů, nakládání s veřejnými prostředky ve veřejných zakázkách a dotacích, přístup k informacím, transparentnost ve veřejné správě nebo třeba lobbing.  

Zmínil si, že se na poradnu mohou obracet různí lidé od těch „běžných občanů“ až po úředníky nebo novináře. Kdo z nich přichází s podněty nejčastěji a s jakým tématem?

Úplně nejčastěji řešíme otázky týkající se právě nakládání s veřejnými prostředky ve veřejných zakázkách nebo v dotacích. A bývají to právě běžní občané nebo místní zastupitelé a další aktivisté zajímající se o lokální rozpočty.

A v druhém sledu to jsou úředníci z těch konkrétních institucí, tedy whistlebloweři, kteří se v zaměstnání setkali s problémem, nevědí, jak to řešit, a kde hledat oporu a radu.  

Kdy je tedy nejlepší s podnětem přijít? Kdy se s ním dá nejlépe pracovat a pomoci?

To záleží hodně na typu problému, který bychom měli řešit. Samozřejmě nejlepší je se na nás obrátit ve chvíli, kdy se s tím tzv. „dá ještě něco dělat“. To znamená je tam ještě možný krok, právní nejlépe, který může uskutečnit klient nebo případně TI vlastním jménem. To se ale těžko zobecňuje a říká pro všechny možné situace, v jakém okamžiku je ta vhodná chvíle.

Každopádně vždy po klientech chceme, aby nám přinesli podklady, důkazy nebo materiály o tom, co se stalo, kde je problém, a my na základě nich můžeme zvolit právní řešení nebo navrhnout postup, který by vedl k úspěšnému konci.

To znamená, když to převedu do konkrétní situace: ve chvíli kdy o problému rozhodly už všechny soudní instance a celá věc je uzavřená, těžko s tím naše právní poradna něco udělá a navrhne postup, když se všechny možnosti už vyčerpaly.

Na druhou stranu, pokud je případ úplně v počátku a podezření na korupční nebo nekalé jednání se ještě nenaplnilo a neexistují o něm důkazy nebo není jisté, jestli se vůbec stane, tak to je zase moc brzy, protože nemáme v ruce nic, o co bychom se mohli opřít.

Když bych tedy chtěla poradnu kontaktovat s nějakým problémem, jaký je ten nejlepší způsob?

V dnešní době je úplně nejlepší napsat nám e-mail, ve kterém klient popíše, jaký má problém, o co jde a o jaké kroky už se pokusil z vlastní iniciativy, kdo je do toho dál zapojen, jestli mu pomáhá někdo další a k čemu směřuje, jakého řešení by chtěl docílit. K tomu přiloží materiály, které o jeho problému svědčí. Tahle komunikace je pro nás úplně ideální. My se ozveme zpátky a mezitím můžeme dohledat další informace, které potřebujeme.

V době „necovidové“ jsme bývali pravidelně v kanceláři, kdy jsme byli schopni jednodušší otázky zodpovědět i do telefonu, případně si vyměnit kontakty a pak si napsat email s podrobnostmi. Samozřejmě pořád fungují i offline cesty jako pošta, ale to asi není v dnešní době až tak aktuální.

Co se týče těch online nástrojů, na webových stránkách máme formulář, kam se dá krátký podnět nebo otázka napsat, a to skrze GlobaLeaks, což je speciální zabezpečený komunikační nástroj hlavně pro whistleblowery, ale i širokou veřejnost, který je určen právě pro účely komunikace různých právních poraden a lidí, kteří se na ně obracejí.

Můžeš blíže vysvětlit, jak GlobaLeaks funguje? Jak dlouho vlastně ve světě už existuje a proč se TI rozhodla tenhle nástroj do své práce adaptovat, v čem jí to obohatí?

GlobaLeaks je nástroj, který vyvinula italská společnost pro komunikaci mezi jednou stranou: právníkem, novinářem, prostě člověkem, který se zabývá korupcí, a druhou stranou, kterou je whistleblower, tzn. ten oznamovatel korupčního jednání, který se s ním setkal na svém pracovišti.

Nástroj je specifický v tom, že poskytuje zvýšenou míru zabezpečení. Komunikace mezi dvěma stranami probíhá v zabezpečeném prostředí, které je zašifrované a velmi těžko tuto komunikaci může někdo vysledovat.

Pokud samozřejmě oznamovatel nechce, nemusí do svého podnětu psát ani svou identitu. Systém vždy vygeneruje speciální číslo, pod kterým se do tohoto systému může znovu přihlásit a komunikovat s odborníkem na druhé straně, aniž by odhalil své jméno, svou identitu apod. Obě strany mají jistotu, že komunikují stále spolu.  To je ta hlavní výhoda.

Transparency se rozhodla celosvětově pro využití tohoto nástroje právě z důvodu zvýšeného zabezpečení a také proto, což není tedy úplně příklad České republiky, že v některých zemích dochází vůči oznamovatelům k fyzickému násilí, když je jejich komunikace odhalena a mohou být vydíráni nebo dokonce i fyzicky likvidování. Některé pobočky TI, například v Itálii, už nástroj mají, jiné ho, jako právě my, teď aktuálně zavádějí a další se na to chystají příští rok.

Jak funguje přístup do tohoto systému? Lze se do něj dostat přes webové stránky Transparency?

Ano, přístup je velmi jednoduchý. Na našich webových stránkách je tlačítko „Nahlásit korupci“, které klienta odvede do prostředí, ve kterém se uživatel tzv. přihlásí. Ale přihlásí se jen tak, že tam vstoupí a systém mu vygeneruje číslo, pod kterým se bude moci vracet. Následně popíše svůj podnět na základě připravených otázek a posléze bude dál komunikovat přímo s naší poradnou.

Navíc je tu uživatelská přívětivost, která je daleko vyšší než třeba u zakládání rádoby anonymních e-mailových adres.

To mě přivádí na myšlenku z druhé strany. Existují nějaké zásady nebo pravidla, kterých se právníci a vůbec samotná činnost poradny drží?

Je to tak. Máme celý soubor zásad, které se týkají nestrannosti a profesionality. To znamená, že každý zaměstnanec poradny ve vztahu ke konkrétnímu případu, který řeší a ohledně kterého poskytuje poradenství, musí být nezávislý a nemůže na něm být osobně zainteresován. Dále musí jeho vystupování být slušné, profesionální, musí s klienty komunikovat transparentně. Celý systém zásad je k nahlédnutí a přečtení na našich webových stránkách.

Jak funguje práce poradny teď v době covidu? 

U naší práce se vlastně nic moc nezměnilo. Klienti se na nás stále obracejí v relativně hojném množství. Pokles korupčních problémů jsme nezaznamenali, spíš naopak přibylo kauz ve spojitosti s covidem.

Určitě to v této situaci tedy neznamená nějaký útlum poradny, nicméně jsme omezeni v komunikaci například přes telefon, kdy teď často v kanceláři nikdo nebývá z důvodů práce z domova či jsme tam jen kratší čas, nebo v osobních schůzkách. Nicméně přes e-mail a webový dotazník fungujeme stále stejně.

Autorka: Františka Rohlíčková


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.