Náš transfer do Kosova: Transparentnost politických financí

Vydáno 28. 01. 2019

V Republice Kosovo je momentálně Česká republika populární díky dvěma našim vývozním artiklům, které mají pro Kosovské vysokou hodnotu: energetickým technologiím a demokracii. Transparency International se podílí na vývozu toho druhého. Společně s partnerskou Kosova Democratic Institute (TI Kosova) jsme v zemi rozšířili standardy pro průhledné financování předvolebních kampaní, kterým místní dle místa vzniku začali říkat Pragopoints.

 • SE.S.TRA projekt | zdroj: TI
  SE.S.TRA projekt | zdroj: TI

 

Brázda vs. mikrotrhlina

V roce 2018 se naše pobočka věnovala přenosu české transformační zkušenosti v oblasti politických financí do Kosova. V návaznosti na společné monitorování předvolebních kampaní (2017) v republice, jsme během roku 2018 vypracovali pět základních bodů k průhlednému financování předvolebních kampaní, které vycházejí jednak ze zkušenosti TI z ČR, a jednak z reality předvolebního boje a volební legislativy v Kosovu.

Mezi legislativou a realitou tu zela propast, vedle níž je posun mezi literou a praxí, jak ho známe z Čech, spíše mikroskopickou trhlinkou na povrchu Hubbleova teleskopu. To se díky naší spolupráci mění.

Minulý rok největší politické strany (které se donedávna nenamáhaly ani založit oficiální webové stránky) na naši žádost vůbec prvně publikovaly kusé informace o rozpočtech a výdajích na kampaně a letos už s námi předsedové a sekretáři několika stran ochotně zasedli ke kulatým stolům a otevřeně debatovali o možnostech dalšího zprůhledňování celkově zastřeného financování politických stran, které je příčinou stagnace demokratizačních procesů v zemi.

 

Samotné volební zákony nejsou přitom v Kosovu vůbec špatné:

 • stanovují limity na utrácení v kampani (odvozené od voličské základny),
 • ukládají stranám vést účetnictví, do něhož spadají všechny náklady na kampaň, včetně hotovostních plateb, a to už 90 dní před volbami,
 • stanovují dokonce povolený termín fundraisingu na kampaň (6 měsíců před volbami),
 • požadují odevzdání finanční zprávy Centrální volební komisi (do 45 dnů po volbách) a následný audit.

Nehrozí však, že by je strany dodržovaly. Ba ani Centrální volební komise dosud nevydala jediný audit s odůvodněním, že nelze sehnat nezávislé auditory za stávajících finančních podmínek. (Sic!)

 

Pragopoints

Strany jsou však otevřeny samoregulačním krokům, a proto má smysl s nimi o dobré praxi ve financování kampaní diskutovat a požadovat zlepšení. Jako podklad pro občanský dialog s politickou reprezentací slouží od nynějška Standardy transparentního financování politických kampaní:

 1. Strany by měly publikovat jména a funkce členů volebních týmů na oficiálních stránkách. Voliči by měli mít informace o personálním pozadí kampaně i možných vazbách politiků na třetí strany.
 2. Strany by měly mít transparentní účty pro volební kampaně.

Tento nástroj se osvědčil v ČR, kde přispěl k zdůvěryhodnění některých politických subjektů a zásadně projasnil obraz o předvolebním klání.

 1. Kandidáti stran by měli informovat o svém finančním podílu na kampani. Zatím kandidáti využívají mezeru v zákoně a přijímají dary a příspěvky na kampaň individuálně, aniž by je reportovali ve stranickém vyúčtování. To zakládá riziko střetu zájmů a klientelismu.
 2. Dary stranám by měly být posuzovány principem „konečného“ dárce – pokud stranu dotuje soukromá společnost, pak by měla zveřejňovat své koncové majitele, a naopak individuální donoři by měli informovat o svých firmách.

Tento princip se uplatňuje v české legislativě (ponechme stranou vymahatelnost). Jeho smyslem je, aby jeden donor neměl možnost darovat straně finance prostřednictvím více firem i jako soukromá osoba atp.

 1. Strany by měly publikovat kalendáře všech předvolebních akcí.

Stejně jako u nás i v Kosovu je to principiální podmínka kontrolovatelnosti nákladů na kampaň.

 

Od litery k praxi

Dialog mezi občanskou společností a politickou reprezentací je v Kosovu příkladný. Standardy na kulatých stolech s politickou reprezentací v Prištině (15.11.2018 a 20.12.2018) představil mezinárodní tým TI ČR-KDI. Za naši pobočku jednali Ondřej Cakl a Petr Vymětal, za KDI její ředitel Ismet Kryeziu, dále právníci Florent Spahija a Arben Kelmendi a vedoucí metodička organizace Edita Mustafa. Důležitější však je, že se jich účastnili čelní představitelé kosovské politické sény: Bojken Albani (Ved Vendosia), Albert Mashuni (NISMA), Rasim Selmanaj (AAK), Safete Hadergjonaj (PDK) a mnoho dalších. Politici se neformálně zavázali standardy zavádět do předvolební agitace.

Možnost ověřit serióznost jejich slibů se může naskytnout už letos, pokud dojde k předčasným volbám, a tedy k vyhlášení předvolební kampaně. V tom případě totiž bude náš tým kampaň opět monitorovat.

Každopádně se se tyto imperativy stanou součástí kritérií transparentnosti při občanském dohledu nad politickou agitací, který reprezentuje právě kosovská KDI.

 

Naši práci v Kosovu podpořilo MZV ČR v rámci dotačního programu Transition Promotion, projekt SE.S.TRA 2018.

Výstupy projektu:

Politické strany vs. transparentnost kampaní


Štítky: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.