Politické strany vs. transparentnost kampaní

Aplikační příručka věnovaná průhlednému financování politických kampaní v Kosovu (XXK) vychází z monitoringu předvolebních kampaní v ČR a Kosovské republice v letech 2017-18. Kromě doporučení pravidel dobré praxe a standardů předvolebního boje popisuje i legislativní pozadí a praktické problémy s financováním stran v XXK.

V albánštině zde.

V angličtině zde.

Tvorbu publikace podpořilo MZV ČR v rámci dotačního programu Transition Promotion, projekt SE.S.TRA 2018.

Související projekty

SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018

Spolupráce s Kosovským demokratickým institutem (KDI/Transparency International Kosovo) a naší pobočkou se úspěšně rozvíjí už několik let. V minulém roce jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných …

Vice o projektu

Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům, se TI věnuje už od roku 2013 a vytvořila si za tu dobu efektivní neinvazivní metodické postupy. Nyní se chceme o své dovednosti podělit a nechat se …

Vice o projektu