Máme právo vědět

Vydáno 01. 07. 2014

Již jste někdy požadovali od veřejné instituce informace? Máte pocit, že jde o zdlouhavý, administrativně a někdy i finančně náročný proces? Pak si zkuste představit, že žijete v zemi, kde vaše právo na informace není možné vůbec uplatnit, kde k němu chybí jakákoli právní úprava. Takovou zemí je Egypt, kde Transparency International Česká republika realizuje projekt Máme právo vědět, financovaný z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Ve spolupráci s partnerskou organizací One World Foundation for Development and Civil Society Care proběhlo dne 18.června 2014 jednání expertní skupiny tvořené zástupci ministerstev, akademických institucí a občanských organizací. Opakovaně byla formulována nezbytnost přijmout zákon o svobodném přístupu k informacím, ale není zatím jasná shoda na rozsahu jeho působnosti vzhledem k citlivým otázkám národní bezpečnosti. Odborníci dále diskutovali implementaci takového zákona do praxe. Spolu se zástupci Transparency International Česká republika formulovali doporučení v oblasti prosazování práva na informace a svobodného přístupu k informacím cestou vzdělávání státních i komunálních úředníků, mediální podpory a veřejných kampaní s využitím sociálních sítí.

Na jednání expertní skupiny pak navázal třídenní seminář pro zástupce státní správy a nevládních organizací. Zpočátku poměrně názorově rozdílná skupina 30 účastníků našla v průběhu diskusí a pracovních skupin společnou řeč a otázky připravovaného zákona se probíraly i mimo oficiální program. Transparency International Česká republika detailně představila hlavní aspekty zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastníci se zajímali podrobně o proces poskytování informací, ale i o širší kontext boje proti korupci v naší zemi. V rámci semináře se podařilo zformulovat rámec nového zákona, vymezit okruh informací, jež mu nebudou podléhat a definovat roli státních i nevládních organizací při jeho přípravě a implementaci. Tak jako při jednání expertní skupiny opakovaně zazněla potřeba vzdělávání v této oblasti a co nejširší i osvěty.

Seminář ukázal snahu představitelů egyptské společnosti zavádět nástroje demokratické správy. V mnoha případech však půjde o dlouhý a složitý proces, v němž by měla pomoci i další plánovaná aktivita projektu, kterou bude studijní pobyt zástupců egyptského vládního i nevládního sektoru v České republice na podzim tohoto roku.

Transition

 


Projekty a kauzy: Máme právo vědět

Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.