Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Vydáno 30. 08. 2012

Projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany jsme zahájili v srpnu 2012. Prostřednictvím tohoto projektu chceme motivovat občany k aktivnímu odporu vůči korupci a také je odborně na takovéto aktivity vybavit.

V rámci projektu uspořádáme v 8 vybraných krajích České republiky veřejné debaty na aktuální regionální témaa kurzy občanské protikorupční sebeobrany. Pro účastníky i další zájemce o téma protikorupčních aktivit bude k dispozici interaktivní webová stránka, na které najdou studijní materiály, budou moci sdílet zkušenosti s různými situacemi spojenými s aktivním občanstvím či se ptát zkušených odborníků na otázky z oblasti protikorupčních aktivit.

Mezi doplňující výukové materiály, které v rámci projektu připravíme, bude gamebook „V korupční síti“ a desková hra „Korupce“.

Kurzy a veřejné debaty povedou interní i externí spolupracovníci Transparency International – právníci a analytici – kteří mají s protikorupčními aktivitami dlouholeté zkušenosti. Kurzy budou interaktivní, založené na regionálních kauzách.

Po absolvování kurzu budou účastníci disponovat vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné k aktivním krokům proti korupčnímu jednání. Získají orientaci v metodách monitoringu výkonu veřejné moci a budou vědět, kde získat potřebné informace.

Projekt rozvíjí kritické a analytické myšlení a schopnost vytvořit si a obhájit vlastní občanský názor. Účastníci kurzů a veřejných debat se naučí aktivně přistupovat k obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech zejména ve vztahu k orgánům veřejné moci. Současně posílí svůj vztah k regionu, lokálnímu společenství a komunitě, který bude založený na pocitu spoluzodpovědnosti za vynakládání veřejných prostředků.

Doba trvání projektu: srpen 2012 – říjen 2013

Samostatná webová stránka k projektu bude spuštěna během října 2012.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Prosazování protikoručních zákonů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.