Firemní členství v Klubu Transparency International

Klub Transparency International byl založen v roce 2011, jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že bojovat s korupcí má smysl. Jedná se o významný zdroj financování našich aktivit a také o morální podporu celé organizace.

V současné době má Klub TI přes dvě desítky firemních členů. Díky našim podporovatelům dokážeme zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Děkujeme Vám za podporu!

Stát se firemním členem Klubu TI

Výhody a podmínky firemního členství v Klubu TI

 1. Členové Klubu Transparency International se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v rámci dokumentu Etický kodex zakladatelů, pracovníků kanceláře, členů Správní rady a Dozorčí rady Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI)“.
 2. Členem Klubu TI se stává ta firma či společnost, která finančně přispěje na činnost TI.
 3. Příspěvky pro firemní členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku.

Pro rok 2021 a dále jsou finanční dary stanoveny takto:

 • Patron, firemní člen od 100.000 korun / ročně
 • General, firemní člen od 25.000 korun / ročně
 • Basic, firemní člen od 10.000 korun / ročně
 1. Příspěvky nad 1.000.000 korun podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.
 2. Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.
 3. TI si vyhrazuje právo neschválit nebo zrušit členství jakékoliv firmy v Klubu TI a vrátit dar. O tomto kroku rozhodne Správní rada TI.
 4. Každý člen Klubu TI obdrží dokument potvrzující členství v Klubu TI.
 5. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Jméno dárce – firmy bude uvedeno na webu a ve výroční zprávě.
 6. Členství v Klubu TI nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.
 7. Členství v Klubu TI žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost členské firmy.

Firemní členové Klubu TI získávají:

Patron

 • po předchozí domluvě využití speciálního benefitu, půldenní konzultace, přednášky pro zaměstnance či informativního článku do interního newsletteru TI
 • darovací certifikát
 • daňové zvýhodnění
 • společnost bude uvedena ve výroční zprávě a na webu TI
 • informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI
 • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
 • výroční zprávu
 • pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI)

General

 • po předchozí domluvě využití speciálního benefitu, přednášky pro zaměstnance
 • darovací certifikát
 • daňové zvýhodnění
 • společnost bude uvedena ve výroční zprávě a na webu TI
 • informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI
 • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
 • výroční zprávu
 • pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI)

Basic

 • darovací certifikát
 • daňové zvýhodnění
 • společnost bude uvedena ve výroční zprávě a na webu TI
 • informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI
 • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
 • výroční zprávu
 • pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI)

Bojujte proti korupci s námi.