Výhody a podmínky firemního členství v Klubu Transparency International

 1. Členové Klubu Transparency International ČR se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými vrámci dokumentu Etický kodex zakladatelů, pracovníků kanceláře, členů Správní rady a Dozorčí rady Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI)“.
 2. Členem Klubu TI se stává ta firma či společnost, která finančně přispěje na činnost TI.
 3. Příspěvky pro firemní členy jsou rozděleny takto:
 • Patron, firemní člen od 100.000,- Kč / ročně
 • General, firemní člen od 25.000,- Kč / ročně
 • Basic od, firemní člen 10.000,- Kč / ročně
 1. Příspěvky nad 1.000.000,- podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.
 2. Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.
 3. TI si vyhrazuje právo neschválit nebo zrušit členství jakékoliv firmy v Klubu TI a vrátit dar. O tomto kroku rozhodne Správní rada TI.
 4. Každý člen Klubu TI obdrží dokument potvrzující členství v Klubu TI.
 5. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Jméno dárce – firmy bude uvedeno na webu a ve výroční zprávě.
 6. Firemní členové získávají:

Patron

 • po předchozí domluvě využití speciálního benefitu, půldenní konzultace, přednášky pro zaměstnance či informativního článku do interního newsletteru TI
 • darovací certifikát
 • daňové zvýhodnění
 • společnost bude uvedena ve výroční zprávě a na webu TI
 • informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI
 • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
 • výroční zprávu
 • BulleTIn
 • pozvánky na akce pořádané TI (workshopydebatyseminářevýroční setkání Klubu TI)
 • Vaše podpora bude vidět (web a e-mailové podpisy TI, materiály Klubu TI, bannery)

General

Basic

 1. Členství v Klubu TI nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.
 2. Členství v Klubu TI žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost členské firmy.