Individuální členství v Klubu Transparency International

Klub Transparency International byl založen v roce 2011, jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že bojovat s korupcí má smysl. Jedná se o významný zdroj financování našich aktivit a také o morální podporu celé organizace. Díky našim členkám a členům dokážeme zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Děkujeme Vám za podporu!

Chci vstoupit do Klubu TI

Výhody a podmínky individuálního členství

1. Členové Klubu Transparency International ČR (dále jen „Klub TI“) se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v etickém kodexu Transparency International – ČR, o. p. s. (dále jen „TI“).

2. Členem Klubu TI se stává ten, kdo vyplní přihlášku a finančně přispěje na činnost TI. Příspěvky pro individuální členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku. Pro rok 2021 a dále jsou stanoveny takto: minimální výše příspěvku pro individuální členství v Klubu TI je 200 korun měsíčně nebo 2200 korun ročně. Pro studenty platí sleva a roční příspěvek je 1000 korun ročně. Roční příspěvek platí pro kalendářní rok. Příspěvky nad 1.000.000 korun podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.

3. Členství v Klubu TI vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v Klubu TI zaniká po čtyřech po sobě jdoucích měsících v případě měsíčního příspěvku a v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.

4. Každý člen obdrží dokument potvrzující jeho členství v Klubu TI.

5. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Se souhlasem člena je jeho jméno a příjmení uvedeno ve výroční zprávě TI. Při daru nad 50.000 korun bude jméno člena uvedeno ve výroční zprávě.

7. Členství v Klubu TI nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.

8. Členství v Klubu TI žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost člena.

9. Souhlasíte až do písemného odvolání se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci registrace členství v Klubu Transparency International organizací Transparency International – Česká republika, o. p. s. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami.

Členky a členové Klubu TI získávají:

  • darovací certifikát
  • možnost uvedení jména ve výroční zprávě
  • informace o využití prostředků Klubu TI
  • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
  • elektronickou výroční zprávu
  • pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI)
  • daňové zvýhodnění

 

Bojujte proti korupci s námi.