Kdyby bylo více žen na rozhodovacích pozicích, míra korupce by klesla, to si myslí čtvrtina populace

Vydáno 23. 02. 2016

Transparency International reaguje na probíhající diskusi kolem vyváženého zastoupení mužů a žen v rozhodovacích pozicích ve veřejném i soukromém sektoru a souvisejících legislativních změn. TI proto realizovala projekt zaměřený na genderovou dimenzi korupce, v jehož rámci zkoumala genderové obsazení českých ministerstev, analyzovala korupční trestné činy za období 2011–2014 a ve spolupráci s agenturou STEM/MARK zjišťovala, jaké jsou rozdíly ve vnímání korupčního jednání z hlediska mužů a žen. Kromě inovativních dat, která podrobně mapují téma genderu a korupce v ČR, vzniklo i video prezentující závěry jednotlivých výzkumů.

Neúplatné ženy Genderová dimenze korupce - Infografika

Infografika z publikace Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Z údajů poskytnutých 13 ministerstvy vyplynulo, že referentské pozice jsou dnes ze 60 % obsazeny ženami, zatímco vyšší posty už jen z 30 %. Se stoupající hierarchií, žen ubývá. „Významné rozdíly v genderovém obsazení jsou i mezi samotnými ministerstvy. Například na Ministerstvu pro místní rozvoj dominují ženy téměř napříč všemi pozicemi, na Ministerstvu zahraničních věcí jsou ve vyšších pozicích významně v menšině,“ říká Lenka Lenochová, projektová koordinátorka TI.

TI si zároveň vyžádala od všech okresních i krajských soudů rozsudky korupčních trestných činů žen (za období  2011 – 2014) a pro srovnání i mužů (za rok 2014). Odsouzených žen bylo ve sledovaném období 40, zatímco mužů bylo jen za rok 2014 odsouzeno téměř 200. „Ve prospěch žen svědčí i fakt, že ani v jednom případě odsouzených žen nešlo o velkou, tedy systémovou korupci,“ říká Martina Mikolášková, koordinátorka odborných výstupů projektu a právnička Právní poradny TI. Kompletní výsledky analýzy jsou ke stažení na stránkách transparency.cz.

 

Ovlivňuje genderová příslušnost ochotu ke korupčnímu jednání?

Sociologického průzkumu se zúčastnila jak veřejnost, tak odborníci a zástupci ze státní správy. Průzkum probíhal formou dotazníkového šetření a skupinových diskusí.

Video prezentující závěry jednotlivých výzkumů v rámci projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce | zdroj: TI 

Hlavní zjištění sociologického výzkumu:

  • Celkově převládá mínění, že korupce je poměrně genderově vyvážený fenomén.
  • 82 % obyvatel si myslí, že situaci, kdy je nutné nabídnout úplatek, se v životě pravděpodobně nevyhneme.
  • Osobní zkušenost s korupčním jednáním deklaruje 18 % obyvatel. Častěji osobní zkušenost přiznávají muži (22 %) než ženy (14 %).
  • Typ korupce, s jakým mají lidé osobní nebo zprostředkovanou zkušenost, se liší podle pohlaví. Celkově nejčastější praxe korupčního jednání je v oblasti zdravotnictví (častěji uvádějí ženy), následuje stavebnictví a udělování povolení či registrací, se kterými jsou více konfrontováni muži.

Přestože výsledky průzkumu naznačují určité rozdíly v korupčním jednání mužů a žen, není korupce jednoznačně vnímána jako genderově vyhraněný jev,“ přibližuje Lucie Žáčková z agentury STEM/MARK, která pro TI průzkum realizovala. Detailní výsledky průzkumu vnímání korupce z pohledu genderu jsou shrnuty v publikaci „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“.

Transparency International chce získanými daty zvýšit povědomí o genderových aspektech korupce, v ČR dosud analytická data dosud k dispozici nebyla.

Větší transparentnost při nominačních procesech a výběrových řízeních by přispěla k vyššímu zastoupení žen ve vedoucích pozicích v politice, státní správě i ve firmách. Ne náhodou jsou proto tato opatření součástí chystaného Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, který bude brzy projednávat vláda, nebo směrnice Evropské komise o zastoupení žen ve vedení firem,“ uvádí Jana Smiggels Kavková, ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %, která vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice dlouhodobě podporuje.

  • Tisková konference: "Korupce z pohledu genderu" | zdroj: TI

Tisková konference: „Korupce z pohledu genderu“ | zdroj: TI

Ke stažení:

Tisková zpráva

Analýza korupčních trestných činů z pohledu genderu

Publikace Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Video Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

 

Podívejte se, jak o tiskové konferenci informují média:

Český rozhlas – Transparency: Podle 75 pct lidí mají zkušenost s úplatky více muži

Český rozhlas – Ženy se korupce dopouští méně než muži, alespoň podle rozsudků, uvádí studie TI

Český rozhlas – Podílejí se ženy na korupci ve stejné míře jako muži?

ČTK – Transparency: Podle 75 pct lidí mají zkušenost s úplatky víc muži

Deník.cz – Většina lidí si myslí, že zkušenost s úplatky mají víc muži

 

Síťujeme:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #NeuplatneZeny

 

Projekt podporuje:

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Mapování korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.