Střet zájmů v kauze obsazení pozice ředitele Památníku Karla Čapka

Vyřešeno Vydáno 08. 07. 2019

Alice Seidlová v Památníku Karla Čapka | zdroj: FB Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

V kostce

Obsazení místa ředitelky Památníku Karla Čapka provází mnoho nestandardních, nezákonných a netransparentních momentů, mimo jiné střet zájmů radního Středočeského kraje Zdeňka Seidla.  Památník Karla Čapka je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Konečné slovo při výběru ředitele/ky tedy mají krajští radní. Na jaře tohoto roku proběhlo výběrové řízení na pozici ředitelky památníku. Kraj od té doby odmítá sdělovat jakékoliv podrobnosti o procesu výběru (jména kandidátů, jejich projekty apod.), znám je pouze výsledek a vítězná koncepce nové ředitelky Alice Seidlové. O jejím obsazení do funkce ředitelky ovšem rozhodoval též její tchán, radní pro školství Zdeněk Seidl.

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

 

TI se proto obrátila na Středočeský kraj dopisem, ve kterém upozorňuje na možná rizika a vyzývá kraj k nápravě.

„Střet zájmů, ač zde zjevně nastal, však pan Seidl s největší pravděpodobností transparentně neoznámil, jak ukládá zákon o střetu zájmů. Ve spojitosti s nedostatkem informací o dalších kandidátech pak nelze ověřit, že došlo k objektivnímu výběru a nikoliv k upřednostnění konkrétního uchazeče na základě příbuzenského poměru a zneužití veřejné funkce k osobnímu prospěchu,“ říká Petr Leyer, právník TI.

Otevřený dopis Radě Středočeského kraje

Středočeský kraj odpověděl na dopis TI ohledně výběrového řízení na ředitele Památníku Karla Čapka. Kraj i přes výzvu TI trvá na neveřejnosti řízení a odvolává se na zcela neurčité zákonné požadavky. Zároveň kraj vyzývá TI, aby sama zvyšovala právní povědomí jeho příspěvkové organizace.

„Kraj obecně odkazuje na neveřejnost výběrového řízení ze zákona, přičemž ale tento požadavek není nikde stanoven. Záleží tedy na rozhodnutí kraje samotného, jestli chce být transparentní, nebo nikoliv. Zároveň je absurdní, že by měla TI kultivovat např. smluvní vztahy příspěvkové organizace, když za to je zodpovědný jen a pouze kraj jako zřizovatel,“ říká k tomu právník TI Petr Leyer.

Odpověď hejtmanky

 

Bezplatné právní poradenství podporuje Ministerstvo vnitra v rámci programu Prevence korupčního jednání.

01/19

Bylo vypsáno výběrové řízení na post ředitele Památníku

04/19

Alice Seidlová nastupuje na post ředitelky Památníku

05/19

Alice Seidlová rezignuje ke dni 27. 5. 2019

05/19

Středočeský kraj ohlašuje, že bude vypsáno nové výběrové řízení

Obsazení místa ředitelky Památníku Karla Čapka provází mnoho nestandardních, nezákonných a netransparentních momentů, mimo jiné střet zájmů radního Středočeského kraje Zdeňka Seidla.  Památník Karla Čapka je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Konečné slovo při výběru ředitele/ky tedy mají krajští radní. Na jaře tohoto roku proběhlo výběrové řízení na pozici ředitelky památníku. Kraj od té doby odmítá sdělovat jakékoliv podrobnosti o procesu výběru (jména kandidátů, jejich projekty apod.), znám je pouze výsledek a vítězná koncepce nové ředitelky Alice Seidlové. O jejím obsazení do funkce ředitelky ovšem rozhodoval též její tchán, radní pro školství Zdeněk Seidl.

Nová ředitelka posléze po veřejném tlaku rezignovala, pověřena řízením však zůstává nadále. Kraj nyní připravuje nové výběrové řízení, které by mělo mít dle názoru TI předem jasně dané a transparentní parametry, aby se zabránilo dalším pochybnostem. K tomu se však vyjadřuje i majitel objektu, kde památník sídlí, kterým je soukromý subjekt. Ten vyvíjí nátlak na kraj, aby do čela památníku nebyly zvoleny určité osoby.

„Majitel budovy si v podstatě diktuje, kdo smí a kdo nesmí být ředitelem památníku, přičemž kraji hrozí výpovědí nájemní smlouvy. To je sice nepřímé, ale stejně nepřijatelné zasahování do pravomocí veřejné organizace. Pokud má majitel nějaké výhrady ke správě objektu, má je řešit s krajem na základě ustanovení nájemní smlouvy, nikoliv ovlivňováním personálních otázek,“ dodává Petr Leyer.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

05/19

Středočeský kraj ohlašuje, že bude vypsáno nové výběrové řízení

05/19

Alice Seidlová rezignuje ke dni 27. 5. 2019

04/19

Alice Seidlová nastupuje na post ředitelky Památníku

01/19

Bylo vypsáno výběrové řízení na post ředitele Památníku

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.