Domov pro seniory Ďáblice – whistleblowing v sociálních službách

Vyřešeno Vydáno 19. 12. 2017

Domov pro seniory Ďáblice | zdroj: mujduchod.cz

V KOSTCE

Výměna vedení domova pro seniory Ďáblice v roce 2016 odstartovala řadu problematických změn ve způsobu řízení domova.  Jednalo se například o problematické personální změny nebo podezřelé zadávání veřejných zakázek. Na základě podkladů z whistleblowerského centra začala TI prověřovat okolnosti nástupu nové ředitelky a jejího působení ve funkci. V červnu 2017 byla ředitelka domova odvolána z funkce.

Na základě podkladů získaných jak od klientů právní poradny a whistleblowerského centra, tak na základě žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, TI vyhodnotila, že mohlo dojít k porušení základních zásad při zadávání několika zakázek malého rozsahu.  TI se se získanými poznatky obrátila na zřizovatele, konkrétně na radního pověřeného řízením oblasti sociálních služeb, a upozornila na zjištěné nedostatky a pochybení.

2016

Nástup nové ředitelky do funkce.

16/17

Probíhá analýza podkladů.

2017

TI upozorňuje radního pověřeného řízením oblasti sociálních služeb na zjištěná pochybení.

06/17

Odvolání ředitelky domova pro seniory z funkce.

Proces změn iniciovala nová ředitelka domova po svém nástupu do funkce v roce 2016. Zřizovatel domova (tedy Hlavní město Praha) ji na pozici vybral, přestože předchozí zaměstnavatel, Centrum paraple, o.p.s., se vyjádřil velmi kriticky k jejím řídicím schopnostem a upozorňoval na manažerská selhání.

TI na základě podkladů získaných jak od klientů právní poradny a whistleblowerského centra, tak na základě žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyhodnotila, že mohlo dojít k porušení základních zásad při zadávání několika zakázek malého rozsahu. Podle dostupných informací existovalo podezření, že například parametry určitých výrobků byly stanoveny tak, že je mohl splnit pouze jediný dodavatel. Tyto parametry (např. nosnost) byly navíc pro potřeby domova zcela zbytečně předimenzované. V jiném případě se domov bezdůvodně vzdal sankcí za pozdní dodání osobního automobilu. Všechny tyto indicie svědčily o nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky domova.

Selhání nového vedení domova v oblasti pracovněprávní a řízení lidských zdrojů následně potvrdilo několik kontrol Státního úřadu inspekce práce.

TI se se získanými poznatky obrátila na zřizovatele, konkrétně na radního pověřeného řízením oblasti sociálních služeb, a upozornila na zjištěné nedostatky a pochybení.

20. června 2017 pak byla radou Hlavního města Prahy odvolána z funkce ředitelka domova. O revizi jejích kroků nemá však v tuto chvíli TI žádné informace. Zvrátit personální změny se sice nepodařilo, ale došlo přinejmenším k zastavení vadných postupů v ekonomické oblasti.

Analýza kauzy je financována z prostředků alokovaných Transparency International Česká republika na Právní poradnu TI.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

06/17

Odvolání ředitelky domova pro seniory z funkce.

2017

TI upozorňuje radního pověřeného řízením oblasti sociálních služeb na zjištěná pochybení.

16/17

Probíhá analýza podkladů.

2016

Nástup nové ředitelky do funkce.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.