Domov pro seniory Ďáblice – whistleblowing v sociálních službách

Vyřešeno Aktualizováno 19. 12. 2017

Domov pro seniory Ďáblice | zdroj: mujduchod.cz

KDE LEŽÍ PROBLÉM?

Proces změn iniciovala nová ředitelka domova po svém nástupu do funkce v roce 2016. Zřizovatel domova (tedy Hlavní město Praha) ji na pozici vybral, přestože předchozí zaměstnavatel, Centrum paraple, o.p.s., se vyjádřil velmi kriticky k jejím řídicím schopnostem a upozorňoval na manažerská selhání.

 

ANALÝZA

TI na základě podkladů získaných jak od klientů právní poradny a whistleblowerského centra, tak na základě žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyhodnotila, že mohlo dojít k porušení základních zásad při zadávání několika zakázek malého rozsahu. Podle dostupných informací existovalo podezření, že např. byly parametry určitých výrobků stanoveny tak, že je mohl splnit pouze jediný dodavatel. Tyto parametry (např. nosnost) byly navíc pro potřeby domova zcela předimenzované a zbytečné. V jiném případě se domov bezdůvodně vzdal sankcí za pozdní dodání osobního automobilu. Všechny tyto indicie svědčily o nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky domova.

Selhání nového vedení domova v oblasti pracovněprávní a řízení lidských zdrojů následně potvrdilo několik kontrol Státního úřadu inspekce práce.

 

VÝSLEDEK

TI se se získanými poznatky obrátila na zřizovatele, konkrétně na radního pověřeného řízením oblasti sociálních služeb, a upozornila na zjištěné nedostatky a pochybení.

20. června 2017 pak byla radou Hlavního města Prahy odvolána z funkce ředitelka domova. O revizi jejích kroků nemá však v tuto chvíli TI žádné informace. Zvrátit personální změny se sice nepodařilo, ale došlo přinejmenším k zastavení vadných postupů v ekonomické oblasti.

 

DONOR

Analýza kauzy je financována z prostředků alokovaných Transparency International Česká republika na Právní poradnu TI.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.