Justice proti korupci v Srbsku a v Česku

Vydáno 02. 04. 2014

V letošním roce byl zahájen projekt Justice proti korupci, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR. Partnerem projektu je pobočka Transparency International v Srbsku, která se dlouhodobě věnuje problematice korupce a jejího vyšetřování.  V loňském roce zpracovala analýzu všech legislativních protikorupčních nástrojů. Ze závěrů vyplývá, že tato pravidla nejsou v praxi uplatňována.

Společný projekt Transparency International Česká republika a Transparency International Srbsko se proto zaměřuje na sdílení praktických zkušeností činnosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce.

25.3.2014 se v Bělehradě konalo pracovní jednání obou partnerů projektu Justice proti korupci.  Úvodní část byla věnována prezentaci práce obou organizací. Hlavním bodem jednání pak byla specifikace projektových aktivit. První z nich bude studijní pobyt zástupců srbských státních zástupců a soudců v České republice v červnu tohoto roku, v jehož průběhu se budou moci seznámit s prací orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce. Získané zkušenosti přispějí ke zpracování hlavního výstupu projektu, kterým bude dokument nejlepší praxe. S využitím skutečných korupčních případů ukáže klíčové potřeby pro úspěšné odhalování a trestání případů korupce, od shromažďování a dokumentace důkazů po využití operativní techniky.

Dokument nejlepší praxe bude prezentován na semináři pro zástupce orgánů činných v trestním řízení, nevládních organizací  s účastí představitelů české justice na konci září 2014, jeho finální verze bude zveřejněna v tištěné i elektronické podobě.

V rámci jednání obou partnerských organizací byly dopracovány všechny praktické aspekty spolupráce a byla podepsána Dohoda o partnerství.

Zástupci Transparency International Česká republika, Radim Bureš a Ivana Dufková, se setkali se zástupem velvyslankyně České republiky v Srbsku panem Jiřím Kyrianem. Informovali jej o projektu Justice proti korupci a plánovaných aktivitách. V rámci diskuse byla zdůrazněna potřeba udržitelnosti projektu a navazujících aktivit. Transparency International Česká republika předložila náměty na navazující projekty, ze strany zastupitelského úřadu byla zdůrazněna potřeba dlouhodobé podpory protikorupčního vzdělávání.

O dalších aktivitách tohoto projektu budeme průběžně informovat na stránkách transparency.cz


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.