Hlas whistleblowera

Vydáno 29. 04. 2016

V rámci aktuálního dění okolo zákona na ochranu oznamovatelů jsme se rozhodli k mnoha politickým a právním argumentům přidat i autentické zkušenosti člověka, který se v kůži whistleblowera sám ocitl.

  www.zapiskej.cz | fotografie: Antonín Kratochvíl | #Zapískej

  „Podezření, které jsem vůči vedení organizace měl, bylo potvrzeno seznamem faktur a různých tabulek, které ekonomický náměstek nevědomě nechal volně přístupné na společném síťovém disku. K celé situaci jsem se postavil čelem a na problém upozornil. Následovalo trestní oznámení, vyšetřování a obvinění ředitelky a ekonomického náměstka ze zpronevěry se škodou přesahující 1 milion korun českých (v současné době probíhá soudní řízení).

  Vzhledem ke zkušenostem, které mám a které jsou bohužel povětšinou negativní, jsem přesvědčen, že ochrana whistleblowerů, opírající se o zákonnou normu, je naprosto nezbytná,“ říká Tomáš Urban z Pardubic. Jako bývalý zaměstnanec příspěvkové organizace zřizované městem se setkal s nezákonným jednáním zaměstnavatele, které spočívalo ve vyvádění peněz z veřejného rozpočtu.

  „Být svědkem korupčního jednání ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru není nic nestandardního. Neobvyklé ovšem je se proti této nezákonné činnosti postavit. Obavy možných whistleblowerů z následné šikany ze strany zaměstnavatele, ze ztráty zaměstnání nebo z veřejného poškozování jejich jména označeními typu ’práskač, udavač’ apod. jsou jistě na místě.

  Zákon na ochranu whistleblowerů přispěje především k transparentnějšímu nakládání s finančními prostředky, které jsou ve veřejném i soukromém sektoru zahaleny někdy až neprostupnou mlhou, a umožní ochranu lidí, kteří v dobré víře a ve veřejném zájmu vystoupí a riskují,“ dodává Tomáš Urban.

  Tomáš Urban podporuje kampaň Zapískej, připojte se i Vy: „Vítám všechny iniciativy na podporu zákona na ochranu oznamovatelů, a to nejen korupce. Kampaň Transparency International můžete podpořit na stránkách www.zapiskej.cz.“

  TI se whistleblowingu a ochraně oznamovatelů věnuje více než 9 let. Za tuto dobu jsme řešili stovky případů a bezplatně jsme pomohli v desítkách kauz, a to zejména díky whistleblowerům. Dle sociologického průzkumu agentury STEM/MARK přisuzuje 69 % lidí v České republice odhalování nekalého jednání pozitivní význam ve smyslu „hrdinství“, a nikoli „udavačství/donašečství“.

  Děkujeme všem, kteří se nebojí zachraňovat peníze, životy, zdraví, životní prostředí a podporují právní prostředí tam, kde existuje prostor pro možné nekalosti.


  Štítky: Whistleblowing , #Zapískej

  Sledovat novinky

  Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

  Podpořte nás

  Bojujte s námi proti korupci

  PODPOŘTE NÁS

  Bojujte proti korupci s námi.