Egypťané v Praze o svobodném přístupu k informacím

Vydáno 27. 09. 2014

Jak co nejlépe připravit zákon o svobodném přístupu k informacím a jej představit egyptské veřejnosti i politikům? I to byly otázky, na něž se snažili najít odpověď účastníci studijního pobytu představitelů egyptských organizací.

Jejich návštěva v ČR se uskutečnila  ve dnech 22.-26.září 2014  v rámci projektu Máme právo vědět, který finančně podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Delegaci tvořili zástupci egyptského parlamentu, akademické obce, nevládního sektoru a partnerské organizace One World Foundation.

V rámci svého pobytu měli možnost jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, Nejvyššího správního soudu a Ministerstva vnitra. Hovořili také s p. Oldřichem Kužílkem, který stál u přípravy zákona o svobodném přístupu k informacím a i nadále se významně podílí na jeho prosazování. Všude se setkali s velikou ochotou představit právní rámec i faktickou realizaci práva na informace v České republice a odpovídat na desítky otázek. Největší zájem byl o to, jak dosáhnout politické i veřejné podpory pro přijetí informačního zákona, jakými mechanismy se informací domoci, jak definovat výjimky z práva na informace, či jaké sankční nástroje by bylo možné uplatnit, pokud některý úřad nechce informace vydat..

V Egyptě je zákon o svobodném přístupu k informacím připraven, ale jeho přijetí se velmi komplikuje kvůli nedostatečné podpoře ze strany politiků i veřejnosti a pro členy delegace proto bylo velmi přínosné, že mohli prodiskutovat kladné i záporné zkušenosti, které provázely tento zákon v naší zemi.

Studijní pobyt hodnotili všichni jeho účastníci velmi pozitivně a navrhli proto i pokračování spolupráce a výměny informací. Získané zkušenosti budou využity především v informační kampani o významu zákonné úpravy práva na informace, která je součástí projektu, a měla by vrcholit ke konci tohoto roku.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem představitelům institucí, které jsme měli možnost s egyptskými kolegy navštívit, za jejich vysokou profesionalitu a vstřícnost.

Transition

 


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.