Diskriminační odpadové hospodářství Nejdek

Probíhá Vydáno 04. 09. 2014

V těchto dnech vyprší městu Nejdek desetiletý kontrakt na svoz odpadu a úklid města. Ten doposud zajišťovala místní společnost, a z tohoto důvodu bylo město nuceno zajistit nový tendr. Nastavení parametrů zadávacího řízení, které připravila firma Allo Tendr, vyvolalo v zastupitelstvu značné kontroverze. A i přes jistou mediální pozornost pak bylo vyhlášeno nadlimitního zadávacího řízení na zakázku Komunální a technické služby města Nejdek s předpokládanou hodnotou 600 000 000,- Kč. Přesto, že část zastupitelů a finanční výbor města Nejdek, požadovali provedení právní a ekonomické analýzy, nikdy k němu nedošlo. Právní poradna TI provedla analýzu, která potvrdila přítomnost nestandardních prvků. Za zvláště nevhodnou považujeme samotnou skutečnost, že má dojít k  uzavření smlouvy na 20 let, přičemž, dle zadávací dokumentace, lze smlouvu bez udání důvodu poprvé vypovědět po 9 letech účinnosti smlouvy, dále poté zase až po dalších 5 letech.

Takováto limitace možností výpovědi pak zásadně snižuje možnost skutečně řádně hospodařit s veřejnými prostředky, kdy v případě déletrvajícího plnění je po určitém čase vždy nezbytné zhodnotit situaci na trhu a případně zvážit změnu dodavatele předmětné služby

TI vidí i některé další skrytě diskriminační prvky v zadávacích podmínkách a doporučuje probíhající zadávací řízení zrušit.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.