David Ondráčka v OVM: „I země našeho typu přichází o miliardy korun…“

Publikováno: 18. dubna 2016

Hostem pořadu Otázky Václava Moravce byl v neděli 17. 4. David Ondráčka, ředitel TI.

DO v OVM 17. dubna 2016

David Ondráčka, ředitel TI, hostem Václava Moravce v OVM | zdroj: Česká televize

Diskuse probíhala nad vyhroceným tématem daňových rájů. Vůči anonymním akciím a neprůhledným vlastnickým strukturám zahájila TIC tažení před více než pěti lety a tématu se intenzivně věnuje i dnes. David Ondráčka hodnotí dosavadní přínos práce na tomto tématu pozitivně z hlediska možnosti dohledat vlastníky akcií v případě soukromých firem. Neúspěch spatřuje v nemožnosti omezit účast anonymních akcií u veřejných prostředků, tzn. v případě zakázek, dotací nebo evropských fondů.

Daňové ráje firmám nabízí vysokou míru anonymity a diskrece, čemuž podlehlo nejméně 13 tisíc českých firem. Organizace Transparency International upřela svůj pohled zejména na toky veřejných peněz, přičemž došla k cifře 244 miliard korun, které protekly do firem z daňových rájů. Možným řešením tohoto problému může být v ideálním případě veřejně přístupný registr konečných vlastníků s mezinárodním dosahem, dále by se mělo pracovat na tom, jak v rámci EU budeme schopni společně omezovat daňové úniky firem, které dokáží zemi naší velikosti připravit o desítky miliard korun na dani z příjmů. Možným posunem vpřed může být také úspěšná implementace nejnovější směrnice Evropské komise, kterou by měly členské země uvést do praxe do poloviny příštího roku. Směrnice vyzývá státy k přijetí veřejných rejstříků konečných majitelů.

Záznam celeho rozhovoru můžete spustit na stránkách České televize.

 

I země našeho typu přichází o miliardy korun a my potřebujeme udělat důsledná pravidla a perfektně je vynucovat.

Související projekty

Taxparency

Co je klíčový problém ve východní Evropě? Korupce. Co je klíčový problém v západní Evropě? Daňové úniky velkých korporací. Oba problémy mají společnou příčinu – neprůhledné vlastnické a daňové struktury nadnárodních společností.

Vice o projektu

Související novinky