2. koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Liberec

Publikováno: 14. října 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 5. 10. 2015 konala druhá koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Liberec. Schůzka se uskutečnila v prostorách univerzitní knihovny, která se ukázala jako ideální prostředí, a to nejen díky svému příjemnému interiéru, ale zejména z důvodu klidné atmosféry, v níž bylo možné nerušeně diskutovat o nápadech a projektech studentského klubu.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Účelem schůzky bylo seznámení se s tématy a kauzami, které si členky klubu vybraly ke zpracovávání, a zároveň stanovení průběžných termínů projektu. Studentky se zaměřují převážně na mapování lokálních kauz, přičemž tematicky se neomezují pouze na jeden sektor veřejné správy, ale zvolily si různorodé oblasti, od veřejných zakázek, přes poskytování dotací, po územní plánování.

Liberec - PAKT - Setkání

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Liberec | zdroj: TI

Témata mají v současnosti studentky dobře promyšlená a na schůzce se zajímaly už o konkrétní možnosti rozkrývání a mapování svých kauz. Zároveň se budou zaměřovat i na možnosti propojení výstupů jednotlivých kauz a jejich cílem bude zejména navrhnout dílčí opatření, jejichž uplatněním by mělo dojít k efektivnějšímu a kontrolovatelnějšímu nakládání s veřejnými prostředky. Svá navrhovaná opatření a dílčí závěry z práce na konkrétních kauzách budou moci studentky představit například na diskuzi v rámci kulatého stolu, kterou během projektu uskutečníme.

Budeme se těšit, jak si liberecký klub se známými kauzami poradí!

 

Svá navrhovaná opatření a dílčí závěry z práce na konkrétních kauzách budou moci studentky představit například na diskuzi v rámci kulatého stolu, kterou během projektu uskutečníme.

Související projekty

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Iniciativa občanů a znalost toho, jak lze kontrolovat veřejné prostředky je jedinou cestou, jak zabránit jejich zneužívání. Z této teze vychází Transparency International, která v srpnu 2014 zahájila vzdělávací projekt v rámci fondu pro …

Vice o projektu