Zpřístupnění Elektronické knihovny legislativního procesu veřejnosti

Vydáno 18. 04. 2016

Po dlouhých přípravách byla veřejnosti minulý měsíc bez velkého zájmu médií zpřístupněna Elektronická knihovna legislativního procesu, známá především pod zkratkou eKlep. Systém zajišťuje přístup k informacím o připravovaných právních předpisech a zároveň umožňuje sledovat průběh legislativní proces již od počátku, kdy jsou návrhy předpisů v připomínkovém řízení.

Ilustrační foto: Úřad vlády České republiky | zdroj: TI

Budova úřadu Úřadu vlády České republiky | zdroj: TI

Systém umožňuje přístup mimo jiné k návrhům věcných záměrů zákonů, k paragrafovým zněním návrhů zákonů, nařízení a vyhlášek. Dále umožňuje nahlédnout do průběhu připomínkového řízení, včetně způsobu vypořádání připomínek a do doprovodných dokumentů, které např. slouží k vysvětlení, proč zákonodárce zvolil určitý přístup, jaké předpokládá dopady regulace a k velkému množství dalších informací. Systém sleduje pouze tvorbu právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správ.

Ještě na začátku března 2016 situace vypadala tak, že byl systém spíše polo veřejný, protože kdo měl silný zájem a dostatek vlivu či známých na určitých pozicích, vždy si vstup do systému dokázal opatřit. Naopak běžný člověk bez známých na určených pozicích neměl možnost se k heslu dostat, což zakládalo velkou infomační asymetrii v přístupu k informacím.

Přístup do celého systému eKlep mají nadále umožněn přes přihlašovací heslo jen úředníci ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, krajů a dalších subjektů veřejné správy. Veřejnost může nahlížet pouze do zúžené verze elektronické knihovny. Přesto Úřadu vlády a především ministrovi Jiřímu Dienstbierovi přísluší nemalý podíl na zvýšení transparentnosti legislativního procesu a významnému rozšíření obsahu veřejně přístupných dat.

Vstup do elektronické knihovny legislativního procesu najdete na webových stránkách Úřadu vlády České republiky zde.


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.