Začíná hlasování o dvanáctý Zákon roku. Na výběr je z pěti nominací

Vydáno 10. 02. 2021

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. dubna 2021 a vyhlášení proběhne online 20. dubna 2021.

Zákon roku 2020 | zdroj: Deloitte

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. Partnerem projektu je také naše protikorupční organizace Transparency International ČR (TI).

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání, nechybí ani zástupce TI. Rada po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

  • Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)
  • Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky)
  • Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)
  • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty – loss carryback (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)
  • Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)

„Letošní ročník Zákona roku věnujeme environmentální regulaci, která získává existenční význam pro celá hospodářská odvětví. Probíhají přípravy eventů, kterými tuto zásadní oblast podnikatelské regulace veřejnosti přiblížíme. Jsem proto rád, že se v anketě mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 umístila i nominace v oblasti ochrany vod. Jednotný přístup většinové podnikatelské veřejnosti zásadně ovlivňuje vývoj další regulace. Diskuse a posilování konsensu o tom, jaká podnikatelská regulace je prospěšná, je proto nutným předpokladem pro dobré podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

„Je velmi pozitivní, že i rok poznamenaný pandemií Covidu-19 přinesl tolik kvalitních a pro podnikatele užitečných zákonů. Zejména směrem k byznysu je to signál, že ani krize nejsou překážkou přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikání v České republice,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Letošní výběr nominovaných zákonů je opravdu velmi zajímavý, vysoce aktuální a v řadě případů ukazuje, jak je užitečná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na poli legislativy. Počínaje zákonem o bankovní identitě, který přináší velmi praktickou možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů, přes zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který je mimořádně aktuální s ohledem na hospodářskou situaci způsobenou Covidem‑19, až po novelu vodního zákona, která si klade za cíl vytvořit systém preventivních a operativních opatření pro zajištění přístupu k vodě, která se stává nedostatkovou komoditou,“ dodává Robert Němec, místopředseda České advokátní komory.

„Zákon umožňující zpětné uplatnění ztráty splňuje všechny atributy, které má zákon roku mít. Jde o moderní, podnikatelsky orientované a ekonomicky logické řešení nejen současné nelehké situace, ale i jiných podobných situací typu požár, povodeň či ztráta trhu. Mohou je využít jak velcí tak i malí podnikatelé. Jde o také kvalitní normu z hlediska legislativního. Při přípravě normy bylo vzorně komunikováno s odbornou veřejností, a i díky tomu to výrazně zjednoduší a usnadní její zavedení do praxe. Z dlouhodobého hlediska je její dopad do státního rozpočtu neutrální,“ komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR.

„Z pohledu TI nelze rok 2020 vnímat jako pozitivní z hlediska legislativních protikorupčních změn, jelikož v loňském roce nebyla přijata prakticky žádná významnější zákonná úprava, která by posilovala boj proti korupci, a tím i snahu o transparentnější a férovější podnikatelské prostředí. Naproti tomu je příznivé, že se objevila řada přínosných podnikatelských regulací různých směrů a zaměření, když nyní předkládaných pět nominací jsou toho důkazem,“ říká právník TI Pavel Jiříček.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu zakonroku.cz/anketa.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.