Veřejné zakázky v Bosně a Hercegovině

Publikováno: 5. června 2015

TI spolupracuje v Bosně na projektu zaměřeném na veřejné zakázky, projekt je podpořen programem Transition MZV a našim hlavním partnerem je bosenská TI.

  • Sarajevský seminář TI | zdroj: TI

Sarajevský seminář TI | zdroj: TI

Na začátku května proběhl v Sarajevu seminář vedený TI za účasti předsedkyně Agentury pro veřejné zadávání, šéfky přezkumného úřadu, místopředsedy protikorupční agentury a několika zástupců firem a samospráv. Nyní probíhají analýzy vybraných témat zaměřených na otevřenost a efektivitu zadávacích řízení a vymáhání odpovědnosti, zároveň se diskutují zkušenosti s implementací evropských směrnic a jejich novelizací do místního zákona přijatého v loňském roce. TI navázala kontakt s velvyslanectvím ČR v Bosně, proběhla schůzka s velvyslancem a konzulkou nad průběhem projektu a TI využívá odbornosti našeho velvyslanectví k lepší pochopení místního kontextu.

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Nyní probíhají analýzy vybraných témat zaměřených na otevřenost a efektivitu zadávacích řízení a vymáhání odpovědnosti.