Ukrajinská Transparency International zjišťovala, jak to vypadá s veřejnými zakázkami u nás

Vydáno 01. 07. 2013

V rámci projektu Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek realizovaného Transparency International Česká republika na Ukrajině  s podporou Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky se ve dnech 25.-30.6.2013 uskutečnil studijní pobyt zástupců partnerské organizace – Transparency International Ukrajina a vedoucích pracovníků odborů veřejných zakázek tří pilotních měst, v nichž se projekt realizuje.

V letošním roce byly zpracovány a publikovány standardy veřejných zakázek pro Ukrajinu, odborné veřejnosti a novinářům byly představeny v dubnu. Studijní pobyt se tedy zaměřil především na praktickou aplikaci požadavku transparentnosti veřejných zakázek z hlediska legislativního, výkonu veřejné správy, ale i kontrolního. Tomu odpovídalo i zaměření jednotlivých jednání  s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj, nevládní organizace Oživení a především se zástupci samosprávy – p. Janem Korytářem, předsedou zastupitelského klubu Změny a předsedou Protikorupční komise Rady Libereckého kraje a vedením Městského úřadu Semily. Všem, kteří věnovali delegaci svůj čas a předali své zkušenosti, děkujeme.

Závěr studijního pobytu byl věnován setkání s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, v jehož průběhu byly zhodnoceny dosavadní výsledky projektu, popsány plánované aktivity a v rámci diskuse navrženy i další kroky formou navazujícího projektu.

Ze zpětné vazby od účastníků studijního pobytu jednoznačně vyplynulo, že ačkoli jsou veřejné zakázky na Ukrajině regulovány zákonem a existuje povinnost jejich zveřejňování (včetně dokumentace) cestou Národního věstníku, jsou oblasti, na které je třeba se zaměřit s cílem větší transparentnosti veřejných zakázek a tedy i efektivnosti čerpání veřejných prostředků – zveřejňování konkrétních smluv včetně dodatků, vyhodnocení a zveřejnění konečných nákladů dodávky, sjednocení pravidel postupu při realizaci a zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, vyhodnocení objemu veřejných financí v rámci veřejných zakázek jednotlivě pro konkrétní města a nutnost vytvoření jednotné platformy/profilu pro shromažďování, analýzu a zveřejňování údajů.

Transition


Projekty a kauzy: Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.